👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällssamtal/ Debatt

Skapad 2020-02-10 11:24 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska
TALKSHOW om TIDLÖSA existensiella samhällsämnen - vi möts i argumenterande samtal (debatt) + Digital textbearbetning

Innehåll

TILL TORSDAG v.6
Genomför och lämna in din DIGITALA TEXTBEARBETNING.
(instruktioner --> se i dok. nedan)

TILL TORSDAG v.9
Utifrån de tema vi har stött på i Shakespeares författarskap ska du välja ETT ÄMNE vilket du ser påverkar vårt samhälle. Detta blir sedan ditt ÄMNE (innehåll) för ditt SAMTAL i en gemensam DEBATT torsdag v.9.

Förutom FAKTAINNEHÅLL ska du använda dig av RETORISKA KNEP så som ETHOS, PATHOS och LOGOS så att ditt MANUS/ UNDERLAG blir mer intressant och innehållsrikt.

TÄNK UT och PLANERA ditt MANUS/ UNDERLAG så att du har förberett GODA formuleringar och skapar uppmärksamhet och lämnar avtryck hos åhörarna och dina samtalspartners. Tänk noga igenom vilka UTMANINGAR (problem) det finns och vilka LÖSNINGAR som kan finnas.

Det är viktigt att vara VÄL påläst i ämnet och inte bara förbereda sina argument och svar = kunna sitt ämne.

Förslag på ÄMNEN ur Romeo & Julia att ta upp i en TALKSHOW:
Otillåten kärlek
Förbjuden kärlek
Homosexualitet
Gängkrig/ kriminalitet
Skjutningar
Relation mellan föräldrar och unga
Familjekonflikter
Våld
Rivalitet mellan släkter
Mord
Rättvisa "öga för öga - tand för tand"
Kulturkrock - olika tankesätt
Argumentera för en metod för att lösa gängkonflikter i Sveriges förorter/ storstäder
Strängare insatser mot att utöva hederskultur
Gemensamma yttre gränskontroller för EU gällande vapeninförsel
Ökad kontroll av droger och alkohol på privata fester och arrangemang
Ökad tolerans för homo-/ bisexualitet inom olika religioner
Ökat stöd för ungdomar med psykisk ohälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9