👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spa Terminsplanering VT2020 Gracias

Skapad 2020-02-10 11:38 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Terminsplanering för MS Spanska åk6 med kurslitteraturen Gracias på Blommens. 1. Termnsplanering med veckovis info om innehåll och examinationer 2. Momentbeskrivningar med info om kapitel, mål, tidsåtgång m.m 3. Preliminära lektionsbeskrivningar med sidangivelser

Innehåll

 

Terminsplaneringar och Momentbeskrivningar

 

Inklusive Lektionsplaneringar för varje moment

 

 

 

Vecka            Innehåll                                                                                           Examinationer

 

 

 

3                    Ny skola och ny termin.                                                                 Lek och repetition

 

4                    Repetera kap8                                                                                     Minitest: kap8

 

5                    Avsluta kap 8 Påbörja kap 9                                                   Inställd lekt fre pga NP

 

6                    Inleda kap 9 ’Tengo hambre’                                                      Läxa kap 9 Minitest

 

7                    Räkneord 21-100                                                                  Läxa Minitest Räkneord

 

8                    Adjektiv o Artiklar (El/La och Las/Los)                

 

9                    Sportlov

 

10                  Nytt kap 10 ’Mi familia’                                                             Läxa: Minitest kap10

 

11                  Forts Kap10 Hör och Muntligt                       Prov. Gracias: Hörförståelse Kap 5-10

 

2dra lekt: Grammatik Böja verb. De 6 personliga pronomen

 

12                  Kap10 Skriftligt                                                Prov: Skriftligt. Berätta om din familj  

 

13                  kap10 Muntlig framställning                                        Prov: Muntlig framställning

 

14                  Film

 

15                  Nytt moment. Kap11.  ’El concurso’                                       Läxa: Minitest kap.11

 

16                  Påsklov

 

17                  Kap 11. ’El concurso’                                                                        Minitest Kap11

 

                      Repetera Gram. Att böja verb                                (Kunna 6 st ändelserna -arverb)

 

18                  Avsluta kap 11                                                                     Test. Böja verbet Hablar

 

19                  Film

 

20                  Repetition och lek.                                                      Läxa: Muntliga strategifraser   

 

Tid och möjlighet att komplettera Minitester .m.m

 

21                  Realia. Spanskt kortspel m.m                                 Förhör: Muntliga strategifraser

 

                                                                

 

                                                                

 

Momentbeskrivningar och Lektionsplanering

 

 

 

V3

 

En lektion. Leka sig tillbaka till språket

 

 

 

V4

 

Repetera kap8

 

Avsluta kap8

 

Läxa: Minitest kap8

 

 

 

V5

 

Avsluta kap 8

 

Inställd lektion fredag pga Nationella Prov

 

 

 

V6

 

Momentbeskrivning: Tengo hambre. Kapitel 9

 

Tidsåtgång: vecka 6-8

 

Mål:

 

·        Att kunna handla frukt, glass osv

 

·        Att kunna räkna från 0-100

 

 

 

Material:

 

·        Textboken (T.B) Sid 36-38

 

·        Övningsboken (Ö.B) sid 68-75

 

·        Repetition från kap3 Siffrorna 0-21

 

·        Quizlet, Kahoot

 

 

 

 

 

Lektionsplanering för  momentet ’Tengo Hambre’

 

 

 

Lyssna på texten Vad säger dom. Skriv ner. Tala med varandra. Skriv mer. Lyssna igen. Översätt skriftligen. Hur mycket förstod ni?

 

Läxa: Minitest kap 9

 

Fortsätt med vokabulär: Övn 7a,7C och övn 8a,8,b De snabba jobba länge med övningen sid 111

 

Quizlet: https://quizlet.com/404985492/live

 

 

 

Räkneorden 0-21 Repetition från kap3 Långt tillbaka i tiden

 

Vi skriver upp siffrorna. Vilka kan vara kluriga Diez med Z, Cinco med CC

 

 

 

 

 

 

 

V7

 

Genomgång räkneord. Kan alla 0-21?

 

Rep med övn 7 sid 19 Muntligt

 

Hörförståelse Siffror Övning 10a, 10b från kapitel 3

 

 

 

Genomgång 22-100 Så logiskt och lätt om ni ser mönstret

 

Förklara för en som inte vet

 

 

 

Läxa: Tiotalen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

 

 

 

Övningsboken sid 69-70

 

Övning 3, 1a, 1b De snabba får hålla på med 1B längre

 

 

 

Quizlet Los números

 

Tiotalen. Endast 13 frågor https://quizlet.com/229184826/los-numeros-flash-cards/

 

Alla siffror 36 frågor https://quizlet.com/220394203/los-numeros-flash-cards/

 

 

 

Läxa: Räkneorden

 

 

 

Vi startar med Gracias.nu så att alla får leka sig in i spanskan

 

Vi översätter texten ’Tengo hambre’ gemensamt.

 

Alla får 5 minuter att repetera sen tar vi en mening var i ormen.

 

 

 

V8

 

Quizlet om de enklaste råvaror och maträtter

 

https://quizlet.com/137212599/tengo-hambre-flash-cards/

 

 

 

Grammatikgenomgång. Artiklar och Adjektivböjningar

 

Repetera Artiklar

 

Titta på övn 4, 5, 6a, 6b sid 47 från tidigare kap Ö.B fast nu muntligen. Träna på att ’tala’ grammatik genom att förklara högt varför för varandra

 

Övning 8 sid 49 Muntligen. Noggrant

 

Hopp tillbaka till kap 9 Övning 8a, 8b sid 73 Ö.B

 

För de snabba Övning 8C

 

 

 

 

 

Grammatikgenomgång: Adjektivböjningar.

 

Ö.B Repetition. Övningarna

 

6a, 6b sid 47; övn 8a, 8b sid 49 För de snabba övn10 sid 50

 

Quizlet: Adjektivböjningar https://quizlet.com/273012985/flashcards

 

 

 

Prov. Kort Läsförståelsetest

 

 

 

V9                 Sportlov

 

 

 

V10              Kap 10 ’Mi familia’                              Läxa Minitest

 

 

 

Se momentbeskrivning nedan. Preliminär lektionsplanering för momentet kommer därefter.                     

 

 

 

Momentbeskrivning ’Mi familia’

 

 

 

Moment:  ’La familia’ Kap10

 

Tidsåtgång: vecka 10-13

 

Mål för kap 10

 

·        Eleven ska kunna berätta om din familj och dina kompisar

 

·        Eleven ska kunna uttryck som till vänster, till höger och i mitten

 

 

 

Förmåga i fokus: Främst fokus på Muntlig framställning

 

Examination:

 

·        Minitest kap10 på gracias.nu

 

·        Digitalt prov på Gracias.nu: Hörförståelseprov Kap. 5-10

 

·        Skriftlig förmåga. Skriva kort om sin familj

 

·        Prov Muntlig framställning. Berätta om familj och dina vänner.

 

 

 

Material.

 

·        Gratis hemsida: www.gracias.nu

 

·        Textboken (T.B) sid 38-39

 

·        Övningsboken (Ö.B) Sid 76-83

 

 

 

 

 

Lektionsplanering Kap 10

 

V10

 

Lektion 1

 

Kort Lära glosor 2o2

 

Lyssna på kapitlet med stängda böcker. Ni förstår såå mkt.

 

Läsförståelseövningar Ö.B Sid 76 framåt

 

Övn   1, 2a, 2b, 4a, 4b,

 

Glosor.eu Vokabulär (=glosor)

 

 

 

Läxa: Minitest kap10

 

 

 

Lektion 2

 

Läs kapitlet för varandra när den lyssnande har stängda böcker. Obs: Läs långsamt och välartikulerat.

 

Observera hur mycket ni faktiskt läser och förstår.

 

Repetera Räkneord. Muntlig framställning Räkneord Övn 7 Sid 80 Ö.B

 

Hörförståelseövning 3 sid 78 Ö.B

 

Hörförståelseövning 8 sid 80 Ö.B

 

 

 

Läxförhör: Minitest kap10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V11

 

Lektion 1

 

Översätt och rita Övn 10 sid 81 Ö.B Arbeta 2o2 Hjälp varandra

 

Hörförståelseövning 3 sid 78 Ö.B

 

Om tid över Repetera Räkneord och Hörförståelse Övn4, 5 sid 71 Ö.B

 

Quizlet

 

 

 

Läxa:  Hörförståelse. Repetera Hörförståelseövningar kap 5-10 på Gracias.nu

 

 

 

Lektion 2

 

Digitalt prov på Gracias.nu Hörförståelseprov kap 5-10

 

Repetition Grammatik från förra lektionen. Att kunna de 6 personliga pronomen

 

 

 

V12

 

Lektion 1

 

Grammatik genomgång Att böja verb Olika personer Jag- Du - Han, Hon, Det, NI

 

Regelbundna -ar verb. Vad betyder regelbundet/Oregelbundet

 

Ar-verb Tocar (piano), estudiar, hablar,

 

Prova övn1 sid 86 Ö.B

 

Överkurs övn 2 s87 (obs Jugar=spela (fútbol) är oregelbundet)

 

Inför det skriftliga testet. Se övning 5 sid 79 i Övningsboken. Likadant som provet!

 

Kahoot

 

 

 

Läxa: Att kunna skriva om sig själv och sin familj.  Se övning 5 sid 79 i Övningsboken för att se hur Du skriver

 

 

 

Lektion 2

 

Skriftligt prov kap 5-10: Att skriva om sig själv och sin familj

 

När eleven skrivit klart. Översättningsövningen 9 sid 81 Ö.B Enskilt arbete

 

Kahoot

 

 

 

V13

 

Träna på muntlig framställning med övningarna 4c sid 78 Ö.B

 

Xtrauppgift Övn7 sid 80 Ö.B

 

Se Provet i förväg. Dela ut bilden från Lärarhandledningen

 

Glosor.EU Gracias 6 kap10

 

 

 

Läxa: Träna på att berätta muntligen om dig själv och din familj. Gör övning 5 sid 79 Ö.B igen om det gör det lättare. Plugga gärna med varandra!

 

 

 

Lektion2

 

Muntligt framställningsprov: Kunna berätta muntligen om dig själv och din familj

 

När Du är klar Glosor.EU Gracias 6 kap10. Valfri lekövning

 

Quizlet

 

 

 

V14

 

FiImtajm. Bonnie bjuder på popcorn. Ta med dig gottigotti om Du vill

 

 

 

V15

 

Inleder nytt moment. Kapitel 15 ’Toco la guitarra’

 

Se momentbeskrivning nedan.

 

Preliminär lektionsplanering kommer därefter.

 

 

 

Momentbeskrivning  Toco la guitarra

 

 

 

Tidsåtgång:                      vecka 15-18

 

                      Obs vecka 16 Påsklov

 

Mål:

 

·        Kunna samtala om olika aktiviteter

 

·        Förstå hur grammatik läggs upp och varför den används genom att b.la jämföra med andra språk

 

·        Förstå att man böjer verb i Spanska och hur man lägger upp verben.

 

·        Kunna de personliga pronomen   (såsom jag, du, han, vi, ni dom)

 

·        Kunna böja några regelbundna ar- verb

 

 

 

Ps: Gällande grammatik. Eleven ska främst förstå att grammatik finns och används. Eleven behöver inte kunna böja verb men får fördel av att förstå dess upplägg och varför de finns för framtida studier.

 

 

 

 

 

Material:    Gracias. Kurslitteratur och gratis hemsida: www.gracias.nu

 

Textboken (T.B) sid 44-46

 

Övningsboken (Ö.B) sid 86-92

 

 

 

Läxor:

 

·        Minitest på Gracias.nu           v15

 

·        Minitest på Gracias.nu          v17

 

 

 

 

 

V19

 

Film och popcorn

 

 

 

V20

 

Repetition och lek

 

Veckodagarna, Färgerna, Årstiderna, Månaderna, Djur

 

Tener, Estar, Ser

 

Möjlighet att komplettera Minitester m.m

 

 

 

V21

 

Avslut för kursen åk6