👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage från Friidrottsdagen

Skapad 2020-02-10 12:16 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och hur man genomför en intervju.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att skriva ett reportage om er friidrottsdag. Du kommer att lära dig om texttypen och dess kännetecken för den genren. I reportaget ska du ha med gestaltande beskrivningar och använda sinnen ex: lukt, syn m.m.

Innehåll

 

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget och betygssättning sker utifrån dessa delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext och en byline.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, ha med sinnena, bilder som förstärker innehållet och att det finns en röd tråd.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad, stor bokstav, skiljetecken, styckeindelning, språklig variation samt anassning till texttypen.
Tips se filmen: https://www.studi.se/l/introduktion-reportage

och fortsättningen: https://www.studi.se/l/fordjupning-reportage 

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Reportage om en arbetsplats/ett yrke

Ej godtagbar
E
C
A
Skriva texter
Når ej godtagbara kunskaper
Eleven kan skriva ett reportage med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva ett reportage med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva ett reportage med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Når ej godtagbara kunskaper
Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Reportaget innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Reportaget innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.