👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 - Våra sinnen

Skapad 2020-02-10 12:16 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Man brukar säga att alla katter är grå i mörkret. Stämmer det? Kan man höra i vattnet? Hur smakar maten när du är förkyld? Varför får man "gåshud" när man fryser? Hur kan du känna lukt?

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • att kunna förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • att kunna ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
 • att kunna ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få 
 • att kunna berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • att kunna hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
 • att kunna något om ljus och ljud

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • läsa text och svara på frågor
 • se filmer
 • diskutera olika frågeställningar
 • eventuellt laborera

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektionerna
 • muntliga läxförhör
 • prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Bi
Ämnesmatris - Biologi 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
- förmåga att visa kunskaper om biologiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av biologins begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att relatera till några samband i människokroppen vid resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet. - förmåga att förklara och visa samband kring människans beroende av och påverkan på naturen. - förmåga att förklara och visa på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till organismers liv och ekologiska samband Du kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till organismers liv och ekologiska samband Du kan berätta om livetsutveckling och visar på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till organismers liv och ekologiska samband Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassning till olika livsmiljöer