👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext: Valfri författare.

Skapad 2020-02-10 12:18 i Smedby skola Hedemora
Eleverna ska söka och samla information om en valfri författare.
Grundskola 5 Svenska
Under veckorna 45-49 kommer du att söka och samla information om en valfri författare. Du ska därefter skriva en faktatext om författaren.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Arbetssätt och undervisning

 • Lärarledd genomgång av uppgiften.
 • Lärarledd genomgång av dess typiska uppbyggnad.
 • Du ska söka och samla information om en valfri författare därefter ska du sålla bland informationen och ta ut det som är viktigast.
 • Du ska skriva en faktatext om författaren.

Exempel att ha med kring sin författare:

 • Födelseår och dödsår (om författaren inte lever längre).
 • Uppväxt.
 • Vad gjorde han/hon innan han/hon blev författare?
 • Hur blev han/hon författare?
 • Vilka är författarens viktigaste verk, beskriv innehållet i minst en av dem.
 • Vilken slags böcker skriver författaren finns det något speciellt tema i böckerna?

         Lägg gärna till annan information som du tycker är viktig.

Visa vad du lärt dig

Du ska skriva en faktatext med en bra struktur och språklig variation.

 

Bedömning

Se matris

Uppgifter

 • Faktatext: valfri författare.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva: Faktatext om en författare

SKRIVA: FAKTATEXT OM EN FÖRFATTARE

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Röd tråd/struktur
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår? Rubriker
Du kan skriva en text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Stavningen och meningar med punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Stavningen, sammanhängande meningar, meningar med punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Stavningen, sammanhängande meningar, meningar med punkt och stor bokstav.
Språklig variation
Hur mycket du varierar ditt språk när du skriver.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Textens innehåll
Skriver du med dina egna ord? Beskriver och förklarar du t ex krångliga ord.
Texten innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställa information
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.