👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - skrivprojekt

Skapad 2020-02-10 12:48 i Eriksdalsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med miniromanen huset. I huset kommera barnen att lära sig lägga ut trådar och fullfölja dem i kommande kapitel.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en bok med tio kapitel. Skrivprojektet heter "Huset".

Innehåll

Skrivprojektet "Huset"

Mål för arbetsområdet

 1. Du ska kunna skriva en text med tydlig struktur (en "röd tråd").
 2. Du ska kunna skriva en text med inledning, handling och avslut.
 3. Du ska kunna skriva både beskrivande och gestaltande.
 4. Du ska kunna bearbeta och utveckla din text.
 5. Du ska kunna använda korrekt meningsbyggnad.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att gällande punkterna 1-5 som står under mål för arbetsområdet. 

 

Undervisning

Du kommer att arbeta med "Huset" tre lektioner per vecka. 

 • Du kommer att få göra personbeskrivningar.
 • Du kommer att få göra miljöbeskrivningar.
 • Du kommer att öva på att följa en "röd tråd".
 • Du kommer att arbeta med skrivprocessen (planering, skrivande, bearbetning).

Lgr 11 - Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Kunskapskraven i Svenska år 6

F
E
C
A
Skriva egna texter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning och språkriktighet
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Bearbeta texter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Förstärkning och levandegörande av budskap
Har ännu ej nått godkänd nivå
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.