👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

War & Peace

Skapad 2020-02-10 12:53 i Västra skolan Falun
Under veckorna 48 - 50 samt 2 - 6 kommer vi att arbeta med arbetsområdet War and Peace. Vi kommer bland annat arbeta med kapitlet ”War and Peace” i läroboken Good Stuff D. Kapitlet består av fyra texter som handlar om konflikter i mänskliga relationer, i kriget i Bosnien, konflikten och fredsprocessen i Öst Timor samt tyskarnas invasion av Polen under andravärldskriget. Utöver arbetet med texterna i läroboken kommer vi att läsa och arbeta med boken The Dairy of a Young Girl - Anne Frank och se och arbeta med filmen Freedom Writers
Grundskola 9 Engelska
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområdet War and Peace. Vi kommer bland annat arbeta med kapitlet ”War and Peace” i läroboken Good Stuff D. Kapitlet består av fyra texter som handlar om konflikter i mänskliga relationer, i kriget i Bosnien, konflikten och fredsprocessen i Öst Timor samt tyskarnas invasion av Polen under andra världskriget. Utöver arbetet med texterna kommer vi att gå igenom en del grammatik samt se och arbeta med filmen "Freedom Writers".

Innehåll

Syfte (utdrag ur Lgr 11)

Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Tolka och förstå innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden

 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

Genomförande

* Vi kommer att läsa texter i Good Stuff D som berör händelser både vardag och samhället i stort. 

* Vi kommer att diskutera etiska/moraliska problem såsom lag och rätt.

* Vi arbetar med texterna utifrån egna erfarenheter och åsikter och för att kunna sätta sig in i olika händelser. 

Bedömningsunderlag/redovisning

 • Muntliga diskussioner kring temat ”War and Peace”

 • Skriftliga arbetsuppgifter som det arbetas med både hemma och under lektionerna.

 • Arbeta med filmen Freedom Writers både muntligt och skriftligt.

 • Ett skriftligt prov där du påvisar den kunskap du lärt dig samt att du förstått den grammatik vi gått igenom. 

Matriser

En
Engelska: War & Peace, Åk 9

Eleven visar förståelse genom att […] redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom […] resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja att använda sig av […] för läsning

Writing (A Letter From War)

Skriftlig framställning
Kunskapskrav
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera […]

Film (Freedom Writers)

Kunskapskrav
Du kan förstå det […] och uppfatta […] i talad engelska i måttligt tempo
Eleven visar sin förståelse genom att […] redogöra för, diskutera och kommentera samt genom […] resultat agera utifrån budskap och instruktioner av innehållet
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig […] Eleven formulera sig även med […]
Eleven diskuterar […] några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra […] jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.