👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mio min Mio

Skapad 2020-02-10 13:02 i Länna skola Norrtälje
Läsförståelse: Vi arbetar med "textkopplingar" då vi lyssnar på lärarens högläsning av boken "Mio min Mio". "Text- till- själv", "Text- till- text", "Text- till- världen" Vi arbetar också med att skapa "Inre bilder".
Grundskola 3 Svenska Bild
"Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon som hörde, att de frågade efter en försvunnen pojke?" Så börjar den vackra och spännande berättelsen om Mio min Mio skriven av Astrid Lindgren med fina bilder tecknade av Ilon Wikland.

Innehåll

 

Mio min Mio (SV och Bl)


Övergripande mål från Lgr11:

 • Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (SV)


Syftet med undervisningen är att:

 • Läsa och analysera skönlitteratur i det här fallet boken ”Mio min Mio” (SV)

 • Att framställa sagobild (Bl)


Detta ska vi arbeta med:

 

 • Vi tränar olika lässtrategier för att förstå och tolka texten.  

  Vi jobbar med ”Text- till- själv”, ”Text- till- text”, ”Text- till- världen” och skapar ”Inre bilder”. (SV)

   

 • Du får lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

  Du får färglägga bilder, måla egna bilder, samtala, skriva och berätta om det du lyssnat på. (SV, Bl)

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film..

  Du får titta på filmen ”Mio min Mio” och jämföra bok och film. (SV)


Detta ska bedömas:

 • Genom att kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt, med bild, muntligt och skriftligt, visar du grundläggande läsförståelse.

 • Dessutom kan du föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

 • Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3