👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 20 - TrollBacken

Skapad 2020-02-10 13:36 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
matematik
Förskola
Matematik i fjärils- och nyckelpiggruppen

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Målområde i fokus under vårterminen 2020 på LiCa förskolor är bl.a. matematik.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Syfte med aktiviteten är att ge barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper inom läroplanens matematiska mål.

Mål - Se läroplanskopplingar

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

känner igen de geometriska figurerna och känner till deras namn

deltar aktivt i samlingsrutinerna

deltar aktivt i de uppdrag som ges under aktiviteterna

använder sig utav de begrepp vi arbetar med i aktiviteterna, antingen verbalt eller genom sitt agerande

samtalar med varandra för att lösa problem i aktiviteterna

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Finplaneringar görs av varje ansvarig pedagog inför respektive aktivitet

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Metod till ovanstående mål, nedbrutet till delmål: 

rum - lägesbegrepp 

form - geometriska figurer (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel). Här kommer även färg komma in för de yngsta.

Mängder, antal, ordning, tal, mätning - samling; räkna barn (konkretisera med klossar (även mätning), kapplastavar mm) jobba med antalsfiskar som ska paras ihop, sifferbilder at fylla i.

tid och förändring - klockan och almanackan i samlingen

att resonera matematiskt - Kategorisering. 5 bilder till 7 kategorier har skrivits ut och laminerats. Barnen ska få para ihop de bilder  som passar i respektive kategori (kläder, mat, djur, fordon, växter). Barnen kommer utmanas allt eftersom och börja med färre kategorier och färre bilder för att sedan öka och problematiseras genom underkategorier (djur på bondgården, djur i djungeln mm).

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

metod till ovanstående mål : 

Inkluderat som metod i alla matematikaktiviteter.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

metod till ovanstående mål:

storleksbegrepp och jämförelsebegrepp - bilder på motiv som behandlar stor/liten, tjock/smal, lång/kort osv har skrivits ut för att illustrera begreppens innebörd. Korten kommer användas i samlingen och för att ge barnen uppdrag (tex hämta en kort kotte och en lång kotte) 

 

Förutsättningar - Barnen är indelade i två grupper under dagarna. Aktiviteterna sker uppdelade i respektive grupp. Aktiviteterna sker på måndagar och onsdagar. Måndag och onsdag är fjärilsgruppens samling uppdelade i två mindre grupper.

Dokumentation - Vi dokumenterar aktiviteterna genom unikum samt med barnens alster och foton på avdelningen. 

Förberedelser, finplaneringar hos respektive pedagog inför varje aktivitet.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18