👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik Månen Vt-20

Skapad 2020-02-10 13:39 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi skall arbeta med bokprojektet Hugo- viken cirkus och ha fokusområde teknik

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt, Hugo- vilken cirkus, Fokusområde teknik

Tidsperiod: Februari - Mars

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Månen

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 2020- 02-10

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- vi vill ge barnen möjlighet att arbeta och utforska med digital teknik i vardagen samt ge dem en ökad förståelse för programmering och källkritik.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- vi använder oss av boken i vårt bokprojekt och den pedagogiska dokumentationen 1,2,3 för att synliggöra barnens delaktighet och intresse. Hela arbetslaget är ansvariga för undervisningen.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom unikum, projektvägg och i hallen på dokument 3 i den pedagogiska dokumentationen.Planeringen upprättad av:

Sara, Carola, Annica

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg