👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska, Ett halvt ark papper, La10, 19/20

Skapad 2020-02-10 13:41 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under läsåret (2019/2020) kommer vi att öva på läsförståelse genom de olika lässtrategierna. Efter att vi har övat på en text så kommer vi att genomföra ett läsförståelsetest. Dessa uppgifter ligger utanför den ordinarie planeringen och kommer att fyllas på under läsåret. Syftet är att öva upp din läsförståelseförmåga.

Uppgifter

  • Läsförståelsetest - Ett halvt ark papper fredag vecka 49

Matriser

Sv
Läsförståelse svenska La10 19/20

Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Läsförståelse
  • Sv
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
  • Sv
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i texten
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten.