👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 8C En het debatt om språkbruk

Skapad 2020-02-10 14:01 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I Sverige talar vi med olika dialekter, sociolekter, kronolekter, sexolekter och idiolekter. Dessutom finns det talare av väldigt många olika språk i landet. Fem av dessa språk är minoritetsspråk – ni ska få lära er vilka de är och varför vi har sådana. Dessutom kommer ni lära er lite småplock om grannspråken norska och danska. En härlig kompott!

Innehåll

 

Mål med arbetet

·         Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

·         De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

 

Arbetsform

Vi delar upp momentet. Det blir informationstungt före sportlovet och debatt efter sportlovet. Ni kommer att föra anteckningar, diskutera, se kortare filmklipp, lyssna på musik och givetvis lyssna när jag härmar dialekter och språk (trots att jag inte är så duktig). All information ska mynna ut i en het debatt där ni får argumentera om språkbruk. Spännande!

 

Bedömning
Kunskapskraven nedan innehåller inga värdeord. Det betyder att de inte visar en viss kunskapsnivå (E, C eller A). Fråga mig om ni vill veta vad som behövs göras för att nå en viss kunskapsnivå. Ni kan också kika på momentet matris lite längre ned här! 

1.      Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

2.      Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Vecka

Lektion 1, måndag

Lektion 2, tisdag

Lektion 3, onsdag

Läxa

7

Introduktion av momentet. Vad är våra förkunskaper?

Vikarie

 

Introduktion till dialekter.

Danska. Vad skiljer språken åt och förstår vi egentligen vad danskarna säger? Vi ser en film på danska.

 

8

Norska. Vad skiljer språken åt och vilka i klassen förstår norska? Vi lyssnar på en låt och tolkar den.

Vilka dialekter finns det? Gissa dialekten!

 

Språk och makt.

Fortsättning dialekter. Minoritetsspråken i Sverige.

 

9

                                                              SPORTLOV

10

Vad gjorde vi innan sportlovet? Repetition.

Grupparbetet startar. Ni delas in i grupper och gör tankekartor – vad ska ni argumentera för/emot?

Grupperna arbetar med att hitta argument.

 

11

Grupperna arbetar med att hitta fakta, ta fram rekvisita och förbereda sig.

De sista förberedelserna. Träna i grupperna. Gör talkort och öva.

Alla grupper debatterar!

 

Vi säger adjö och önskar varandra lycka till på prao och mammaledighet.

  

Grupper för debatt

Ni kommer delas in i åtta grupper där grupperna hänger ihop två-och-två. I praktiken betyder det att till exempel grupp 1 och grupp 2 får samma ämne men att den ena gruppen debatterar för ämnet och den andra debatterar emot.

 

Jag kommer presentera grupperna och ämnena efter sportlovet. Grupperna kommer bestå av antingen tre eller fyra personer.

 

Krav vid debatt

·         Alla måste delta i debatten genom att framföra åsikter och ställa frågor.

·         Ni måste underbygga era resonemang med fakta. Ni måste alltså använda källor eller undersökningar för att stödja era åsikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Åsö Grundskola 8C En het debatt om språkbruk

E
C
A
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Svenska språket och närliggande språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.