👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 4 kap 4-6

Skapad 2020-02-10 14:03 i Munkedalsskolan Munkedal
En planering över arbetet med kap 4-6 i matematikboken Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med kapitel 4-6 i Formula 4.

Innehåll

Inledning

Kapitel 4, 5 och 6 i Formula 4 handlar om dessa områden:

 • Multiplikation och division
 • Form och storlek
 • Skala och mönster

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också att träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnoser under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Mål och bedömning

Du ska kunna:

Kapitel 4

 • förklara samband mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna upp till 10 gånger 10
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • göra beräkningar med större tal, t.ex. 6 gånger 1250 och 6030/3
 • upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

 

Kapitel 5

 • beskriva form och storlek på månghörningar
 • uppskatta och jämföra vinklars storlek
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • beräkna omkrets och area och visa på samband
 • sätta dig in i problem och använda nya strategier

 

Kapitel 6

 • använda skala
 • se samband mellan skala och storlek
 • använda skala och mönster på figurer
 • motivera val av strategier vid problemlösning

 

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser och skriftliga prov. Du blir också bedömd under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6