Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen åk 7 vt 20

Skapad 2020-02-10 14:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna läser boken "Hoppet" av Moni Nilsson. I arbetet jobbar vi med läsförståelse.
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer läsa "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren. Mest kommer ni få lyssna när jag högläser boken för er, men ni kommer också få läsa för varandra i mindre grupper. Efter varje del kommer ni få jobba med boken på olika sätt. Det kan vara enskilt, gruppvis eller i helklass.

Innehåll

Undervisningens mål:

- Du ska träna på att samtala och skriva om texters innehåll.

- Du ska träna på att läsa med flyt.

- Du ska träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

- Du ska lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier.

- Du ska även utveckla ditt skriftspråk så att det blir tydligare och mer varierande.

Undervisningens innehåll

Du ska:

- få högläsa.

- få samtala och diskutera olika frågor kring texters innehåll och egna erfarenheter.

- få uttrycka dina egna tankar och åsikter i tal och skrift.

- få motivera varför du tycker som du gör.

- få en större inblick i olika lässtrategier och hur man kan närma sig en text på olika sätt.

Upplägg

Vi kommer inleda varje lektion med högläsning eller läsning i grupp. Därefter kommer vi på olika sätt jobba med det vi har läst. Det kan vara i form av boksamtal (i helklass eller i grupp), det kan vara genom att skriftligt svara på frågor om texten, det kan vara att utgå från citat från texten som ska diskuteras. 

 

Det du kommer jobba med är:

- skriftliga inlämningsuppgifter.

- muntliga diskussioner och samtal.

- din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter samt din förmåga att kunna motivera dessa.

- din förmåga att följa språkliga normer i skrift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
Det finns inga skridskor i öknen

F - nivå
E -nivå
C - nivå
A - nivå
Läsa med flyt
Du läser texten med viss inlevelse, men stakar dig på några ord.
Du läser texten med inlevelse och har för det mesta flyt.
Du läser texten med både inlevelse och flyt.
Läsförståelse
Sammanfatta
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling (centrala delar), personer och miljö.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling (centrala delar), personer och miljö.
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar.
Läsförståelse
Budskap och tolkningar
Du gör enkla tolkningar och för ett enkelt resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver på din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du gör utvecklade tolkningar och för utvecklade resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du gör välutvecklade tolkningar och för välutvecklade resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
SAMTALA - boksamtal
Delaktighet
Du deltar i boksamtalen och ställer enkla och relevanta frågor och lyckas till viss del föra samtalet framåt.
Du deltar i boksamtalen och ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du deltar i boksamtalen och ställer frågor och framför egna åsikter som på ett effektivt sätt för samtalet framåt.
Boksamtal
Kommunikation
Du redovisar händelser (sammanfattar bokens innehåll på ett enkelt sätt) och några egna tankar framgår.
Du gör enkla analyser av det du läst och du förmedlar upplevelser och reflektioner på ett självständigt sätt.
Du gör djupare analyser av det du har läst genom att tolka, jämföra och relatera det du har läst till egna tankar och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: