Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2020-02-10 14:38 i Frösakullsskolan Halmstad
Arbetsområdet innehåller läran om grundämnen, atomer, molekyler, kemiska föreningar, kemiska tecken, periodiska systemet och ämnenas egenskaper.
Grundskola 4 – 5 Kemi
Kemi Allting omkring oss består av olika ämnen. Kemi är läran om grundämnena och hur de kan blandas så att de bildar nya ämnen. Alla ämnen som finns samverkar och påverkar varandra. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte och mål

För att förstå vår omvärld och hur vi kan påverka den behövs kunskaper i kemi. Syftet är att ni skall lära er grundläggande kemiska begrepp och använda dem för att uttrycka nya kunskaper. Förstå några problem som kan uppstå i samspelet mellan ämnen. Bli medvetna om några miljöproblem som måste lösas för att vi ska kunna leva vidare på en hållbar planet. Grunderna för laborativt arbete övas i små undersökningar kopplade till innehållet.

Innehåll:

Att allt runt oss är gjort av atomer.
Att flera atomer ihop kallas en molekyl.
Om begreppen grundämne och kemisk förening.
Viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia.
Begreppet kretslopp.

Att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
Att vatten är en naturresurs som befinner sig i ständigt kretslopp.
Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper.

Begreppen fast form, flytande form och gasform.
Att ämnen har olika smältpunkt

Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

Vad är surt och vad är basiskt?
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

 

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med olika faktatexter
 • Vi har genomgångar.
 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter.
 • Vi gör enkla experiment i grupp.
 • Vi har muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och färdigheter utgår från:

 • Visade förmågor, kunskaper och färdigheter i arbete med frågeställningar och laborativa moment.
 • Muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: