👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglegruppen

Skapad 2020-02-10 14:42 i Tomtebo förskola Flen
Förskola
Ugglegruppen är en skolförberedande 5-årsgrupp, där alla 5-åringar från alla avdelningar samlas en gång i veckan.

Innehåll

Datum:

Vårterminen -20, Tisdagar 9:00-11:00

Ansvariga:

Caroline, Mahdelen och Lotta

Bakgrund:

Vi vill att barnen ska få känna sig delaktiga i verksamheten, därför har varje barn fått önska ett ämne/område som de vill veta mer om. Dessa önskningar utgör sedan vår planering under våren.

Syfte:

Att barnen ska få inflytande i sin vardag.

Metod:

Till varje ugglegruppstillfälle utgår vi från ett av barnens önskemål där vi forskar om det valda ämnet samt gör någon passande aktivitet t ex skapande, en lek eller en ramsa. Allt dokumenterar vi i deras gröna skrivböckerna som hänger i hallen.

Ämnena som barnen har valt är:

• Dinosaurier

• Robotar

• Gymnastik-kullerbyttor

• Sköldpaddor

• Bilar

• Hundar

• Katter

 

Samverkan med Kyrkskolan:

Under våren kommer vi att besöka skolan vid flera tillfällen

• Julgransplundring

• Teater

• Besöka gymnastiksalen

• Skolan bjuder in till överinskolning vid ca 4-5 tillfällen. Vi sista tillfället får vi även äta lunch där.

• Vid bjuder hit fritids till midsommarfirande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18