👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens Testamente: Europa

Skapad 2020-02-10 15:32 i Hälsinggårdsskolan Falun
UR Skola: "Geografens testamente" säsong 3, en resa i Europa.
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att arbeta med serien "Geografens testamente". Vi bygger undervisningen i geografi på seriens resa. Serien täcker både Europas geografi och är samtidigt väldigt spännande! Parallellt kommer vi arbeta med begrepp inom geografin, kartor och uppgifter.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

-Du ska få lära dig geografiska begrepp, namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter

-Kunna placera ut länder, städer och andra viktiga ställen på kartan 

- Få kunskap om natur och kulturlandskap i Europa samt människans påverkan och nyttjande av dessa.

- Kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 

Varför ska jag lära mig detta?

  • Utveckla kunskap om geografiska lägen och bli medveten om vart Europas länder, städer och andra viktiga ställen ligger
  • Kunna använda och orientera dig med en karta 
  • Bli medveten om hur samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor

 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar + avsnitt från Geografens testamente  

-Genomgång om länder, städer och andra viktiga ställen i Europa

-Under vissa lektioner kommer vi att titta på ett avsnitt från serien "Geografens testamente", parallellt arbetar vi med uppgifter kopplade till land/länder som besöks i avsnittet.

-Kartkunskap. Genom att studera olika typer av kartor ska du få lära dig vilken typ av information som kan utläsas.

 

 

Aktivitetsdokument , kartlogg och länders placering på kartan:

- Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som är kopplade till serien "Geografens testamente". Efter varje avsnitt kommer du att få besvara ett antal frågor kopplade till de länder där handlingen utspelar sig. I din kartolgg kommer du att då markera länder och platser som besökts och rita ut färdvägen genom historien. 

   Du kommer att få lära dig märka ut ett antal länder och städer på kartan genom att få träna på detta på sidor som Seterra och skolplus.

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

-Aktivt deltagande på lektionen och i diskussioner,

-Visa kunskaper i de skriftliga uppgifterna 

- Visa din kunskap kring kartor 

- Visa att du kan märka ut ett antal länder och städer i Europa.

 

Förmågor

-Du ska känna till några av de Europeiska länderna och städerna, samt kunna placera ut dem på kartan. 

-Du ska känna till andra viktiga ställen som kända hav, sjöar och öar

-Du ska känna till samspelet mellan naturen och samhället 

Matriser

Ge
Geografi: Europa

Ännu inte visat/behöver komplettera
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
välutvecklade kunskaper
Begrepp
Når ännu ej godkänd nivå
Kan använda geografiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt
Kan använda geografiska begrepp på ett relativt fungerande sätt
Kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Namngeografi
Når ännu ej godkänd nivå
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi. Dvs du kan namnet på länderna, de största städerna, sjöarna och öarna och vet om de ligger i norra eller södra Europa
Du har relativt goda kunskaper om Europas namngeografi. Dvs du kan namnet på länderna, de största städerna, sjöarna och öarna och vet om de ligger i norra eller södra Europa, samt med viss säkerhet kunna placera de på kartan
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi. Dvs du kan namnet på länderna, de största städerna, sjöarna och öarna och vet om de ligger i norra eller södra Europa, sam med säkerhet kunna placera de på kartan
Kartkunskap
Når ännu ej godkänd nivå
Du kan använda en karta för att orientera dig i Europa på ett huvudsak fungerande sätt
Du kan använda en karta för att orientera dig i Europa på ett fungerande sätt
Du kan använda en karta för att orientera dig i Europa på ett väl fungerande sätt
Natur och kulturkunskap
Når ännu ej godkänd nivå
Du kan förklara hur människan utnyttjat naturen och hur det påverkat landskapet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan förklara hur människan utnyttjat naturen och hur det påverkat landskapet på ett fungerande sätt
Du kan förklara hur människan utnyttjat naturen och hur det påverkat landskapet på ett väl fungerande sätt