👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2020-02-10 15:39 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
JUDENDOM
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendom, en världsreligion.

Innehåll

Kursens syften

Du ska;

 utveckla kunskaper och centrala tankar inom judendomen.

 bli uppmärksam på hur människor inom judendom lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 bli uppmärksam på vilken roll judendom kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 reflektera över livsfrågor

 kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

 Centrala tankegångar inom judendom.

 Huvuddragen i judendomens historia.

 Judendomens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 Hur religioner kan forma människors identiteter och livsstilar.

 Etiska frågor och människosynen inom judendom.

 

HUR ELEVERNA UPPNÅR MÅLEN VILKET MATERIAL SOM ANVÄNDS, ARBETSGÅNG SAMT BEDÖMNING

Är aktiv i och deltar i diskussioner, förklara muntligt och skriftligt.

Arbete med uppgifter.

Kan tolka och analysera olika källor på nätet och i böcker.

 

MATERIAL

Utkik Religion 7-9

Dator

Multimedia; film, ljudupptagningar och bilder

 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendomen

Religioner och andra livsåskådningar

Förnivå
E
C
A
Central tankegångar och urkunder inom judendomen
Du har grundläggande kunskaper om centrala tankegångar och urkunder inom judendomen.
Du har goda kunskaper om centrala tankegångar och urkunder inom judendomen.
Du har mycket goda kunskaper om centrala tankegångar och urkunder inom judendomen.
Varierande tolkningar och bruk inom judendomen
Du har grundläggande kunskaper om olika riktningar inom judendomen och om olika seder och bruk.
Du har goda kunskaper om olika riktningar inom judendomen och om olika seder och bruk.
Du har mycket goda kunskaper om olika riktningar inom judendomen och om olika seder och bruk.
Huvuddragen i judendomens historia
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.

Religion och samhälle

Förnivå
E
C
A
Sambandet mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser
Du kan beskriva samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan beskriva samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan beskriva samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Att söka information / att tolka källor

Förnivå
E
C
A
Tolkning
Du kan söka information i olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information i olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information i olika källor på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan föra utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet.