👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får åka med

Skapad 2020-02-10 15:52 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
För att introducera barnen för demokratins grunder kommer vi att jobba med boken Alla får åka med

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Alla får åka med

Tidsperiod: v 7

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Skutan/Ekan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: feb -20

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi behöver få alla barn att bli introducerad för demokratins grunder och allas lika värde. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Empati, medkänsla, inkludering och allas lika värdeHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att ha en temavecka där vi jobbar aktivt med boken Alla får åka med på olika sätt. Vi läser boken, tittar på filmen och dramatiserar. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Barnen får göra gruppdokumentationer tillsammans. För vh gör vi lärloggar i Unikum.Planeringen upprättad av: Anna, Helena, Anneli och Ulf

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18