👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsresan

Skapad 2020-02-10 16:49 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du är en äventyrare som är nyfiken på världen. Nu ska du ut på en äventyrsresa och skriva om dina upplevelser.

Innehåll

Du ska skriva en berättelse om din äventyrsresa. Vart reser du, vilka möter du och vad får du vara med om? Berättelsen ska vara skriven i jag-form.

Tänk på att ha en genomtänkt inledning och avslutning på din berättelse. Tänk på att använda dig av skiljetecken på rätt sätt. 

Uppgifter

  • Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Äventyrsresan - berättelse

Eleven har i sin text....

E
C
A
Koppling till uppgiften
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse
Innehåll
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dessa
Struktur
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa • berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • berättelsen är till övervägande del skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns • ansatser till styckeindelning finns
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • berättelsen är skriven i jag-form • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för … språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel