👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och skriva faktatexter

Skapad 2020-02-10 18:18 i Främbyskolan Falun
Vi kommer att träna på att läsa och skriva faktatexter.
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer att på olika sätt träna på att läsa och skriva faktatexter.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Konkretisering av målen

Du kommer att få träna på att läsa och skriva olika typer av faktatext.

Arbetssätt

Du kommer att få lära dig hur en faktatext är uppbyggd. Du kommer att tillsammans med klassen få läsa olika faktatexter och titta på vilket sätt de är skrivna. Du kommer att med hjälp av stödord skriva egna texter utifrån en faktatext. Du kommer att få läsa olika texter och svara på frågor om dess innehåll.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att du visar att du förstår det du läst genom att svara på frågor och genom att sammanfatta det du läst med hjälp av stödord.

Du visar dina kunskaper i att skriva fakta text genom dina färdiga texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3