👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måleri och skapande

Skapad 2020-02-10 20:53 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill att alla barnen ska få möjlighet att upptäcka vad de kan berätta genom sitt skapande, de ska få chansen att utveckla sina tekniker och en bra grund i materialkännedom.

Innehåll

Barnen erbjuds olika sorters pennor och färg; flaskfärg, täckfärg, tusch, kol, grafit, pastellkritor och olika underlag att måla på; glansiga papper, växtpapper, tyg, kartong, naturmaterial som pinnar och bark. De har tillgång till olika typer av penslar och verktyg att måla med. 

 

Vi introducerar nya material och tekniker efterhand. 

 

Vi vill att de ska känna skaparlust, vi förhåller oss på ett nyfiket sätt, ställer konstruktiva frågor och gör alla barn i rummet delaktiga. Vi vill att de ska se vad kompisarna gör och bli inspirerade och att de ska känna att kompisarna är nyfikna på det de har att berätta. Vi monterar deras alster och uppmärksammar dem även sen när de sitter på väggen, på så sätt blir fler inspirerade.

 

Medan de skapar lyssnar vi ofta på stilla musik för att få en lugn stund eller annan musik för att provocera fram känslor och idéer. 

 Vi lyfter det som är intresserar barnen i form av en utmaning eller som inspiration till skapandet.

Vi använder digitala verktyg för att skapa, väcka nyfikenhet och inspirera varandra t ex; projektor där barnens görande projekteras i realtid, appar som Pic collage, Stop motion för att ge deras skapande en ytterligare mening. 

 

 

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18