Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska Systemet

Skapad 2020-02-11 08:27 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Området behandlar periodiska systemets uppbyggnad, atommodellen, jonbegreppet och teorin för saltbildning samt en kort överblick över tre olika bindningstyper; jonbindning, molekylbindning och metallbindning.
Grundskola 9 Kemi
Tänk så fel de första kemisterna hade när de döpte atomen. Ordet atom betyder "odelbar", men idag vet vi att atomen är uppbyggd av ännu mindre delar. Den har en kärna och runt den rör sig elektroner med svindlande fart. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, och hur byggstenarna i molekyler, jonföreningar och metaller håller samman.

Innehåll

Arbetssätt

I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i atomens uppbyggnad. Du kommer att få lära dig hur det periodiska systemet är uppbyggt i grupper och perioder och vad det innebär. Vi kommer också att titta närmare på hur atomerna binder sig till varandra och bildar molekyl-, jonföreningar. Vi tittar även på vad isotoper är och hur de både är farliga men även nyttiga. 

 

 • Diskutera i par, grupp och i helklass
 • Lyssna på genomgångar/ föreläsningar 
 • Söka information och dokumentera  (Kapitel 13 i Spektrum Kemi samt kapitel 10 i Spektrum Fysik)
 •  gleerups.se, planeringar, periodiska systemet
 • Se på filmer på www.studi.se:, sli.se
 • Laborera+ skriva labbrapport
 • mha periodiska systemet  ska du rita en atom och hur  dess elektroner är placerade i  de olika skalen
 • rita hur elektroner binder sig i molekyl- och jonföreningar 
 • Avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Periodiska systemet

Ny nivå
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Frågor, åsikter & argument
I diskussioner runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna runt atomens uppbyggnad och andra delar inom arbetsområdet ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar Använda utrustning Resultat, modeller & teorier
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atomens uppbyggnad, elektronskal, valenselektroner, perioder och grupper, atomnummer och atommassa, isotoper, positiva och negativa joner och jonbindning, ädelgasstruktur och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: