👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet AO ht 20 vt 21

Skapad 2020-02-11 09:39 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med följande:

 

- Skapande-lektion en gång i veckan

- Arbetsbeskrivningar

- Dramatisering av sång och berättelse med ljud, musik och rörelse

- Digitala verktyg för bildframställning

- Para ihop ett fåtal slöjdmaterial med ursprung (t.ex. ull med får)

- Att kombinera material för att framställa bilder

- Sagosånger med rörelser

- Andra rörelsebaserade sånger

- Spel på musik- och rytminstrument

 

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

- Att delta i bildlektion

- Att arbeta efter en arbetsbeskrivning

- Delta i dramatisering av sång och berättelse

- Delta i att ta foto digitalt

- Att kunna para ihop ett slöjdmateria med dess ursprung

- Att framställa bild av blandade material

- Att delta i sångstund med rörelser

- Elevens förmåga att spela på musik- eller rytminstrument till en känd sång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
  ES  7-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9

Matriser

ES
Estetisk verksamhet AO ht 20 vt 21

Rubrik 1

Visar inget intresse
Visar intresse/deltar
Klarar oftast självständigt (med fysiskt eller verbalt stöd)
Att delta i bildlektion
Att följa en enkel arbetsbeskrivning
Att kunna para ihop ett slöjdmateria med dess ursprung
Delta i att ta foto digitalt
Att framställa bild av blandade material
Att delta i sagostund med rörelser
Delta i dramatisering av sång och berättelse
Elevens förmåga att spela på musik- eller rytminstrument till en känd sång.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt