Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter A.O. vt20

Skapad 2020-02-11 10:58 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med vardagsaktiviteter genom olika aktiviteter.

Vi kommer:

- att sortera tvätt 

- Fortsätta åka till återvinningen varje vecka

- Slänga soporna

- Att få tillreda en varm macka genom att följa ett recept/arbetsbeskrivning

- Att få duka innan mellanmålet

- Arbeta vidare med för eleven viktiga samhällsfunktioner.

- Begrepp på olika redskap och utrustning som används i ett hem.

 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande och genom observation och dokumentation.

Vi kommer bedöma:

- att sortera tvätt utifrån olika typer av plagg

- att delta i att åka till återvinningsstationen och återvinna

- Att gå ut med soporna

- Att tillreda en varm macka

- att delta i att duka bordet innan mellanmålet

- Att delta i fortsatt undervisning om olika samhällsfunktioner

- att kunna begrepp på olika redskap och utrustning som används i ett hem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
  VAA  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  1-9
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9

Matriser

VAA
Vardagsaktiviteter A.O. vt-ht20

Rubrik 1

Visar inget intresse/deltar ej
Visar intresse/deltar
Kan oftast självständigt (med fysiskt och verbalt stöd)
Kan självständigt
att sortera tvätt utifrån olika typer av plagg
att delta i att åka till återvinningsstationen och återvinna
Att gå ut med soporna
Att tillreda en varm macka
att delta i att duka bordet innan mellanmålet
Att delta i fortsatt undervisning om olika samhällsfunktioner
att kunna begrepp på olika redskap och utrustning som används i ett hem.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: