👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FM-9 Samband och funktioner

Skapad 2020-02-11 13:04 i Österledskolan Halmstad
Baserad på Prio 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

 

 Områdets metoder

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • avgöra hur tabeller, giraffer oh funktioner hör ihop
  • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler  
  • förklara hur formler och grafer hänger ihop
  • beräkna funktionsvärde
  • rita linjens ekvation i ett kooordinatsystem

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att:

·      lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet

·      föra ett resonemang kring dina resultat och analyser

·      redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har gjort

·      använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar

·      använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang

Viktiga begrepp

           
            koordinatsystem        x-axel 
y-axel                      x-koordinat                y-koordinat                 origo                                             graf
                               proportionalitet           linjära samband 

 

Arbetssätt:

Du kommer att ta del av begrepp och metoder, både från genomgångar, filmer, studi.se och läroboken.

Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna (uppgifter och aktiviteter)

Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor (bedömning) och få formativ feedback

  Material på studi.se

https://app.studi.se/l/forandringsfaktor

https://app.studi.se/l/procentenheter

https://app.studi.se/l/punktens-koordinater

https://app.studi.se/l/rata-linjens-graf

https://app.studi.se/l/konstanten-m

https://app.studi.se/l/linjens-lutning

https://app.studi.se/l/proportionell-forandring