👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning åk 8

Skapad 2020-02-12 07:30 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller och skriver egna.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
NOVELL = En kort berättande text med en tydlig handling och huvudpersoner samt inte minst en vändpunkt.

Innehåll

Novellens innehåll:
A. Inledning: Intresseväckande, ska göra läsaren nyfiken. Presentera huvudpersonen (huvudkaraktären).

B. Innehåll: En tydlig handling som har en röd tråd med person- och miljöbeskrivningar och dialog (tal mellan karaktärer).

C. En vändpunkt: t.ex. en konflikt som huvudkaraktären måste lösa.

D. Avslut: Ett tydligt slut, t.ex. ett problem som får en lösning.

 

 

En novell är en kort, berättande text som är skriven för att roa och berätta något. Genom att läsa berättelser lever man sig in i andra människors liv och tankar.

Författaren målar med orden så att läsaren kan se personer och platser framför sig.

 Men hur skapar man spänning? Oftast använder man ett problem eller en konflikt och bygger berättelsen efter en speciell modell.

Modellen kan beskrivas så här:

1. Miljön och personerna presenteras och vi ställs inför ett problem.

2. Konflikten växer. Problemet byggs på. Hur ska det gå?

3. Det kommer en vändpunkt. Personerna kommer till insikt och problemet blir löst.

4. Berättelsen avslutas, lyckligt eller olyckligt, slutet eller öppet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska ämnesmatris (årskurs 7-9)

Skriva

Ej tillräckliga kunskaper
F
Tillräckliga kunskaper
E
Goda kunskaper
C
Mycket goda kunskaper
A
Förmåga att skriva med språklig variation
Eleven skriver utan språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Eleven kan inte binda sin text på korrekt sätt
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan inte skriva med anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer.
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Eleven använder inte gestaltande beskrivningar och berättarbegrepp.
Skriva enkla gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Skriva utvecklade gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Skriva välutvecklade gestaltande beskrivningar +berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Eleven kan inte bygga upp sin berättelse.
Bygga berättelse med enkel uppbyggnad
Bygga berättelse med relativt komplex uppbyggnad
Bygga berättelse med komplex uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Eleven bearbetar inte texten utifrån respons.
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt
Sammanhang och röd tråd
Inledning, handling och avslutning
Du har inte ett tydligt sammanhang och röd tråd i din text.
Du har i huvudsak ett tydligt sammanhang och röd tråd i din text
Du har ett väl fungerande sammanhang och röd tråd i din text.
Du har ett träffsäkert, väl avvägt och mycket väl fungerande sammanhang och röd tråd i din text.
Anpassning till texttyp
Anpassning till texttypen novell
Din text passar inte texttypen novell och du följer inte checklistan.
Din text passar i huvudsak texttypen novell, den följer delar av checklistan.
Din text är väl anpassad till texttypen novell och följer checklistan.
Din text är mycket väl anpassade efter texttypen novell och följer checklistan mycket bra.