Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min praktik

Skapad 2020-02-12 07:39 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Snart är tiden aktuell för er alla i årskurs 8 att söka PRAO. Det första steget till att söka en PRAO är att ha ett inspirerande och intresseväckande CV och personligt brev. För att lyckas med det krävs träning och inspiration, vilket ni kommer få under detta arbetsområde.

Innehåll

Min praktik 

Förmågor du övar på:

- att analysera, jämföra likheter/skillnader, se ur olika perspektiv

- att reflektera kring saker du upplevt

- att samtala, argumentera och presentera

- procedur: att söka, samla, sovra/sortera och kritiskt granska material

 

Område 1 före praktiken

Skriva CV och personligt brev

 • känna till vad ett CV är
 • kunna skriva ett personligt formellt brev

HUR?

Genomgång av CV och hur man skriver ett personligt brev

 

Område 2 före praktiken

Samtal och intervjuer

 • veta vad som är viktigt att tänka på vid intervjuer
 • kunna genomföra intervjuer
 • känna till hur man argumenterar för en åsikt
 • känna till vad retorik är

HUR?

Läsa om hur man förbereder ett samtal med hjälp av frågor, genomföra samtal och skriva en presentation av den man intervjuat. 

Genomgång av argumentation i tal och retorik. Diskutera och argumentera för en osäljbar vara. 

Förbereda intervjufrågor till praktikplatsen.

 

Område 3 före och efter praktiken

Krönika och reportage

 • känna till vad en krönika och reportage är
 • förstå vad som är typiskt för språket i krönika och reportage
 • veta något om de etiska regler som journalister måste följa
 • kunna skriva en krönika eller ett reportage

HUR?

Genomgång av texttyperna reportage och krönika.

Avslutande skrivuppgift om din praktikvecka samt en muntlig presentation

 

Ord/begrepp: argumentation, retorik, etos, patos, logos, åsikt, tes, motargument, citat, källhänvisning, frågeord, anförande, bemöta, triad, notiser, ingress, brödtext, byline, tidsmarkörer, sambandsord, yttrandefrihet, censur, etiska regler, manipulera, retuschera, kritisk, objektiva, subjektiva, referera, referatmarkörer

 

 

 

 

TIPS!

 

Uppgifter

 • Min praktikuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: