👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyp: insändare

Skapad 2020-02-12 08:18 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att uttrycka en åsikt (tes) och ge skäl till (argument) varför din åsikt är rätt. Vi kommer att läsa exempeltexter och arbeta med formen för texttypen insändare. Innan du ska skriva en insändare på egen hand kommer vi att skriva en gemensam text med hela klassen.

Innehåll

 

Syfte

 

Texttypen insändare är en argumenterande texttyp där du uttrycker en åsikt och ger skäl (argument) till varför din åsikt stämmer. Du argumenterar dagligen och nu ska du få lära dig mer om hur du kan göra det på ett övertygande sätt. Förutom att träna på att argumentera och att skriva kommer du även att utveckla din läsförståelse när vi läser och bearbetar modelltexter enskilt och tillsammans.

 

 

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Göra klart

v. 7

Introduktion av arbetsområde:

Syfte, planering, arbetssätt och examination.

1.     Vad är en åsiktsbaserad text?

2.     Textexempel med uppgifter.

3.     Texttyp: insändare.

4.     Insändarens delar.  

Repetition: insändarens delar, texttyp: insändare.

 

1.     Insändarens delar.

2.     Textexempel s. 133.

3.     Plocka ut insändarens delar.

4.     Gemensam genomgång.

Repetition: insändarens delar.

 

1.      Insändarens delar: sammanfattande film https://www.youtube.com/watch?v=qapCVyKJ4OY

2.     Samla argument.

3.     Gemensam genomgång.

4.     Textexempel med uppgifter s. 131 –136.

 

v. 8

Genremedvetenhet: textexempel och uppgifter.

 

1.     Textexempel och uppgifter s. 131 – 136.

2.     Gemensam genomgång.

3.     Inled planering av gemensam insändare.

Genremedvetenhet: gemensam insändare.

 

1.     Fraser att använda sig av.

2.     Välja tes.

3.     Samla argument.

4.     Följa skrivmallen med fokus på bakgrund.  

5.     Skriva en gemensam text.

Steg 1: planera din text och samla argument.

 

1.     Välj tes.

2.     Samla argument.

3.     Anteckna i skrivmallen.

4.     Påbörja din insändare.

 

v. 10

Steg 2: påbörja version 1 av din text.

 

1.     Fortsätt där du avslutade senast.

Steg 2: fortsätt med version 1 av din text.

Steg 3: kamratrespons.

Version 1 klar.

v. 11

Steg 4: bearbeta din text

Läsförståelse

Läsförståelse

Version 2 klar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Insändare

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…” Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.