👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekprojekt år 4

Skapad 2020-02-12 08:55 i Svanberga skola Norrtälje
Vi skapar egna lekar utifrån gamla, vi använder kreativitet, fantasi och samarbete.
Grundskola F – 4 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet skapar vi egna lekar genom att använda fantasi, kreativitet och samarbete.

Innehåll

Tidsperiod

 •  2-8

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Övergripande mål och riktlinjer

Planeringen utgår från ett etiskt perspektiv och syftar till att eleven

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 •  får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • tillsammans med elever planerar och utvärderar undervisningen,

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att delta i olika sorters lekar och aktiviteter .
 • Använda rätt teknik och regler.
 • Hur olika lekar och spel är uppbyggda, med regler, taktik, material och säkerhetstänk. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

     Formativ

 • Kamratbedömning i samband med skapande av egen lek.
 • Omarbeta efter att ha prövat idé.

     Summativ

 • Våra färdiga lekar sammanställs i ett häfte som kan användas senare.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Indelade i grupper kommer ni att få använda lektionerna till att skapa en ny lek utifrån en som redan finns, eller hitta på en helt ny. Ni får en mall att utgår från (vad behövs för att en lek ska vara rolig och fungera?) och testar sedan själva. När ni i gruppen tycker att leken är klar låter ni en annan grupp få höra hur lek ska gå till. Lyssna på deras feedback och lägg till eller ändra om det behövs. När leken är klar testar vi den i helgrupp utomhus eller inomhus och efter avslutad lektion utvärderar vi både leken och hur vi själva följde de regler som var uppsatta.
 • 2

  Rörelseglädje

  -

   

  3

  Rörelseglädje

  4a inne lek: inför skapa egen lek

  4b ute

  Uppstart Lekprojekt

   

  4

  Rörelseglädje

  4b ute

  4a inne: Grupparbete

  Grupparbete

  5

  Rörelseglädje

  Utvecklingssamtalsdag

   

  Grupparbete

  6

  Rörelseglädje

  4b ute

  4a inne: Grupparbete

  Grupparbete

   

   

   

  7

  Rörelseglädje

  4b inne

  4a ute

  Testa lek!

  8

  Rörelseglädje

  4b ute

  4a inne: Testa lek!

  Testa lek!

  9

   

  SPORTLOV

  SPORTLOV

Uppgifter

 • Vi skapar en lek!