Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Qué están haciendo? Spanska gerundium/pågåendeform.

Skapad 2020-02-12 10:52 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Gerundium är ett tempus som används när man pratar om något som händer just nu, något som pågår just nu. Du vet hur det fungerar på engelska med den -ing form ( What are you doing?), eller hur? Då kommer du att lära dig spanska gerundium lätt som en plätt för på spanska är det precis på samma sätt...

Innehåll

Vad ska jag lära mig?
Du ska lära dig hur pågåendeform bildas på spanska och när du använder det (i vilka situationer kan man använda sig av gerundium).  

Hur ska jag lära mig?
Med hjälp av olika genomgångar av grammatiken, läsning av olika typer av texter, övningsuppgifter (skriftliga och hörövningar) Vi jobbar med att beskriva bilder ¿Qué están haciendo? soom i kapitel 4 i Gracias 9. Se Classroom för instruktioner om den skriftliga och muntliga uppgiften. (kod:1b4oum)

Varför ska jag lära mig det och vilka är de verkliga mottagare?
Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper i områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Kunskaperna är värdefulla för att göra sig förstådd bland spansktalande människor i olika länder.
Hur ska jag visa mina kunskaper?

Korta grammatikprov och förhör, läsförståelse och hörförståelse samt en skrivuppgift som förberedelse för en muntlig presentation enskilt med mig.

När ska uppgiften vara färdig? Tidsplan?
Vi startade med detta moment vecka 2 och kommer att jobba fram till v. 10. Vi har gjort flera förhör (grammatik, läsa och höra) Uppgiften är tilldelad på Classroom. Muntliga delen är klar v. 18


Uppgifter

 • ¿Qué están haciendo? Spanska gerundium/pågåendeform.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
¿Qué están haciendo? Spanska gerundium/pågåendeform.

Underlag saknas
Behöver bearbeta eller komplettera
E
C
A
Förstå tal * Höra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text * Läsa
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Redogöra, kommentera & agera (Höra och Läsa)
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Formulera sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt * .
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: