👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tous des héros FR9 VT20

Skapad 2020-02-12 11:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Apprenons à parler des personnes célèbres dans le monde francophone, ou un phénomène connu.

Innehåll

Mål

Du ska kunna i tal och i skrift kunna:

 • tala om en känd person eller företeelse
 • berätta om någon händelse i dåtid
 • berätta om någons liv
 • passé composé med être
 • hur man säger årtal på franska
 • tidsord

Arbetets innehåll

Vi arbetar med Adomania 2, étape 5 / kapitlet "Tous des héros", texten C'est la vie samt Arc-en-ciel 8 övningsboken.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att

 1. arbeta med texter och övningar i bokens kapitel 5
 2. arbeta med en separat text C'est la vie, samt i övningsboken Arc-en-Ciel 8
 3. öva på att skriva texter i dåtidsform med passé composé
 4. presentera en känd företeelse eller en person muntligt

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom genom:

 • muntligt redovisa kunskaper, med en presentation av en person eller företeelse
 • att visa kunskaper skriftligt genom skriftligt prov
 • en beskrivande text
 • läs- och hörförståelse

Reflektion

 • Hur har arbetet fungerat? Vad har jag lärt mig?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2

Matriser

M2
TU Kunskapsmatris MSPR språkval

Rubrik 1

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
HÖRA
& förstå talad franska
-kan förstå det mest väsentliga av innehållet... -kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner... -kan använda sig av någon strategi ...
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer... -kan i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner... -i viss utsträckning välja och använda sig av strategier ...
-kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer... -kan översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner... -i viss utsträckning välja och använda sig av strategier ...
LÄSA
& förstå fransk text
-kan förstå det mest väsentliga av innehållet... -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan välja och använda sig av någon strategi...
-kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer... -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet... -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier...
-kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer -visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet... -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier..
TALA / SAMTALA
TALA -kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. -kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar ... SAMTALA -kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. -kan använda sig av någon strategi
TALA -kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar ... SAMTALA -kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. -kan använda sig av några olika strategier
TALA -kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar ... SAMTALA -kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -kan välja och använda sig av flera olika strategier
SKRIVA
Skriftlig framställning och kommunikation
-kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. -kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar -kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av någon strategi
-kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar -kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
-kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar -kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -kan använda sig av flera olika strategier
REALIA
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
-kan i enkel form kommentera några företeelser -kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
-kan översiktligt kommentera några företeelser -kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.