👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre små grisar vt-20

Skapad 2020-02-12 14:43 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR
Tillsammans läser och återberättar vi sagan om Tre små grisar. Du kommer att få lära dig nya tecken och berätta med hjälp av Ipad.

Innehåll

 Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • berätta och återberätta med hjälp av Ipad, kommunikationskarta, bilder, tecken och tal. 
 •  samarbeta
 •  känna igen ord/bilder och tecken på svenska och engelska.
 •  känna igen och svara på frågor om innehållet. 

 

 Arbetssätt:

 • Vi  läser Tre små grisar tillsammans i grupp, visad på storbild.
 • Du  läser boken Tre små grisar tillsammans med en pedagog. 
 •  Du får träna på ord, tecken/bilder; gris, varg, bygga , hus, halm, pinne, tegel, blåsa, springa och eld. 
 •  Du får träna dig några engelska ord och meningar tex.  pig, wolf, one, two, three and house. 
 • Du får återberätta sagan med hjälp av Ipad (GoTalk Now).
 • Du deltar i att återberätta och dramatisera sagan med hjälp av kommunikationskarta och träfigurer.
 • Du får svara på frågor om innehållet. 
 •  Sjunga och teckna sånger utifrån berättelsen

 

Jobba vidare;

 • Du läser den engelska versionen av Tre små grisar, Three Little pigs.
 • Du gör en egen saga i Story Creator.
 •  Du skriver en saga på engelska i Story Creator.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.
  SPR  -
 • Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
  SPR  -

Matriser

SPR
Språk och Kommunikation bedömningsmatris (IVSÄR)

Kommunikation och socialt samspel

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kommunikation i olika former, t.ex. kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg
Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex. för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
Grundläggande mönster i skrift, t.ex. mellanrum och punkt.
Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Minnestöd i vardagen, t.ex. bilder, fotografier och scheman.
Information från olika källor, t.ex. skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
Vanliga informationsord på engelska, t.ex. on och exit.
Kultur från delar av världen engelska används, t.ex. musik och film.