Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 6B kapitel 6

Skapad 2020-02-13 07:40 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet få du lära dig lite mer om olika talsystem. Du kommer att lära dig lite om potenser. Du kommer lära dig om tal på tallinjen.

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om:

  •  potenser
  • vårt talsystem med basen tio
  • det binära talsystemet
  • historiska talsystem
  • tal på tallinjen

Begrepp:

 

 potenser, bas, historiska talsystem, tallinje, exponent, decimala talsystemet, binära talsystemet.

 

Bedömning:

Se matrisen

 

 

Uppgifter

  • matteläxa

Matriser

Ma
Koll på matematik 6B kapitel 6

Behöver träna mer på...
E - jag klarade det
C- jag klarade det lätt
A- jag klarade det utan problem
Problemlösningsförmåga
Hur väl eleven: * tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll *tolka resultat och dra någon relevant slutsats. *reflektera och bedöma resultatets rimlighet
Begreppsförmåga
Hur väl eleven: * att siffrans placering i tiobassystemet avgör värdet tex siffran 3 i talet 4305 betyder 3x100 *att siffrans placering i tvåbassytemet avgör värdet *placera rationella tal på tallinjen tex -2, 0,5 och 3/4 *behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tali decimaltal- och bråkform *storleksordna tal i bråk- och decimalform *storleksordna både positiva och negativa tal *använda kapitlets begrepp
Metodförmåga
Hur väl eleven: *skriva tal i något historiskt talsystem *skriva tal i det binära talsystemet *skriva tal i potensform
Kommunikations-och resonemangsförmåga
Hur väl eleven: *beskriva/redovisa kunskaper om vårt postionssytemet, det binära talsystemet, historiska talsystem och tallinjen med olika uttrycksformer tex bild, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa *ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om vårt positionssystem, binära talsystemet, historiska talsystem och tal på tallinjen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: