Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg projektet

Skapad 2020-02-13 08:29 i 185361 Förskolan Skogsbacken Stockholm Farsta
Förskola
Vad är det som gör att det inte rasar? Detta ska vi undersöka och experimentera kring i "Bygg projektet". Vi kommer också uppmärksamma och lära oss vad kända byggnader heter och finns.

Innehåll

 

Projektfråga: Vad är det som gör att det inte rasar?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: Vi utvecklar användandet av digitala verktyg på ett sätt som ger utökade möjligheter till barnens lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och de får bekanta sig med programmering. Vi åstadkommer detta genom att barnen får skapa i appen Pic Collage, appen Ugglo används vid högläsning och ger barnen möjlighet att bläddra vidare i boken som blir uppläst. De får söka information på lärplattan, vi använder oss av lärplattan för att projicera upp olika miljöer, de får bekanta sig med programmering med hjälp av lekar som Fågel, fisk eller mittemellan? Barnen får programmera genom att de ska lägga pärlor i en bestämd ordning. Barnen ska även få bekanta sig med programmering genom en Bee - Bot.

 

Projektbeskrivning:

VAD: Barngruppen ska först introduceras och lära sig vad en byggnad kan vara. De ska kunna beskriva för varandra vad en byggnad är med sina egna ord. De ska även lära sig hur en byggprocess ser ut, hur börjar man bygga är det något man ska tänka på? Sedan ska de utmanas i att bygga olika byggnader i olika material för att lära känna olika materials byggegenskaper. De ska också få lära sig att använda passande teknik vid skapandet med olika material.

 

VARFÖR: Barnen är intresserade av att bygga, väljer gärna bygghörnan på avdelningen och bygger med många olika material. Vi vill utmana barnen kring vad det är som gör att det ibland rasar och att det ibland inte rasar när man bygger. Att få igång tankar om varför det ibland rasar och alltid faller nedåt?

Barnen ska lära sig nya ord som har med byggnader och bygg att göra. Detta för att utöka ordförrådet samt kunna fördjupa sig i projektet. De ska också prova på och undersöka olika byggmaterial och upptäcka - för eller nackdelar. Lära känna olika materials byggegenskaper. 

 i läroplanen står det: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

HUR: Barnen ska få möjlighet att utmanas i projektet på tisdagar eller onsdagar (förmiddagar) i smågrupper. Det ska också skapas förutsättningar till att göra detta på eftermiddagarna. Vi inspirerar genom att se på bilder i miljön, dokumentation som sitter uppe och genom samtal/reflektion) samt stöttar och utmanar barnen i olika byggaktiviteter som uppstår under dagen. Föräldrars och barns reflektioner tas tillvara på arbetslagets reflektionstid. 

 
   

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: