👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik

Skapad 2020-02-13 08:55 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med sambandet mellan bråk, decimaltal och procent och du ska kunna göra beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten samt kunna göra vardagliga beräkningar med procent för att t ex kunna räkna ut rabatt osv . Vi kommer att arbeta med mätning av tid, omvandla tidsenheter, klockan och hastighet. I slutet av terminen kommer vi att repetera det vi har arbetat med under höst- och vårterminen.

Innehåll

Rubrik: Favoritmatematik 6B

 

Syfte och förmågor - varför ska vi arbeta med detta? (skrivs i ingresstexten utan rubriker)

 

Period - vt-20

 

Arbetssätt - gemensamma genomgångar, diskussioner, praktiskt arbete och arbete i boken.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde 

 •      att förstå hur bråk-, decimaltal och procent hör ihop och kunna göra beräkningar både i huvudräkning och genom uppställning
 •      du ska kunna avrunda decimaltal och göra överslagsberäkning
 •      du ska kunna genomföra enkla uträkningar i procent för att t ex räkna ut rabatt på en vara
 •      du ska kunna avläsa klockan både digitalt och analogt och kunna mäta olika tidsintervall, dvs t ex hur länge du får vänta på bussen
 •       du ska kunna omvandla tidsenheter, t ex sekunder till minuter, timmar till dygn eller tvärtom
 •      du ska kunna räkna ut hastigheten för att t ex räkna ut hur lång tid det tar att åka en viss sträcka

 

Utvärderingsformer - Efter varje arbetsområde har vi prov och vi bedömer också hur du tar ansvar för ditt arbete under lektionstid. 

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

vecka 7    Intro och mål av kap Decimaltal, 1 s. 6 - 9, 2 s. 10 - 13

vecka 8     3 s. 14 - 17, 4 s. 18 - 21

vecka 10   5 s. 22 - 25, 6 s. 26 - 29, 7 s. 30 - 33

vecka 11   8 s.34 - 41 + s. 44 eller 45

vecka 12   9 s. 46 - 53 + rep. s. 54 - 57

vecka 13   Matteprov + intro och mål av kap 2 Procent s. 58 - 69

vecka 14   17 s. 70 - 73, 18 s. 74 - 77

vecka 16   19 s. 78 - 81, 20 s. 82 - 85, 21 s. 86 - 89 

vecka 17    Öva/pröva samt "Vad har jag lärt mig" s. 92 - 97 + Matteprov

vecka 18    Intro och mål av kap 3 "Tid" s. 98 - 101, 25 "Tidsenheter" s. 102 - 105,

vecka 19   26 "Omvandla tidsenheter" s. 106 - 109, 27 "Räkna ut tidsintervall" s. 110 - 113

vecka 20   28 "Vi övar" s. 114 - 117, 29 "Tidszoner" s. 118 - 121, 

vecka 21   30 "Hastighet" s. 122 - 125, Öva/pröva s. 128 - 129

vecka 22   30 "Vi övar" s. 130 - 133 + rep. s.134 - 137

Vecka 23   rep. och matteprov

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6