👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2020-02-13 08:56 i Tallbackens förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att stärka gemenskapen i barngruppen och för att stärka barnens självkänsla och självförtroende. Mycket fokus kommer också ligga på språkutvecklingen då ett bra/rikt språk stärker självförtroendet.

Innehåll

 

Var är vi?

Åldersblandad grupp 1-4 år. Några nya barn för läsåret skolades in under hösten. 

Några barn har inget "riktigt" språk ännu (ht). Några har precis börjat använda ord, sätta ihop tvåordsmeningar, några har kommit till flerordsmeningar. 

För några är leken fortfarande ensamlek, några har börjat med bredvidlek och några har kommit till samlek och rollekar.

Önskemål från skolan att lägga mycket fokus på barnens språkutveckling då många barn kommit med behov av språkstöd.

 

Vart ska vi?

Vi vill med hjälp av Kompisböckerna utveckla barnens sociala förmåga, dels för varje individ men också som grupp. Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar varandras olikheter.

Vi vill öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor och stärka dem i deras kamratrelationer. Vi väljer att arbeta med Kompisböckerna för att innehållet på ett enkelt sätt kan kopplas till barnens vardag och deras egna upplevelser. 

Barnen ges tillfällen till positiva lässtunder och samtal kring känslor. 

Vi tänker att vi använder ett rikt språk och för många samtal med barnen som också är bra för språkutvecklingen. Vi vill utveckla barnens ordförråd, begrepp och förmåga att uttrycka sina känslor och tankar. Vi vill stärka barnen i deras möten med varandra, förmågan att visa empati, känna in varandras känslotillstånd och känna igen känslouttryck. Böckernas innehåll skapar bra möjligheter att samtala kring allas lika värde. 

Vi vill att alla barn ska få med sig ett bra sätt att bl a kunna säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, samarbeta och säga stopp. 

Vi kommer att bli mer medvetna när det gäller högläsning, som vi vet är en viktig del i barnens språkutveckling.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi kommer att dela upp oss i mindre grupper och även ha tvärgrupp med andra avdelningar för de äldsta barnen. Tanken är att ha planerade aktiviteter både inne och ute. 

Vi arbetar med en bok i taget då varje bok har sitt eget tema. Vid olika tillfällen, i större och mindre grupper, kommer vi läsa böckerna och diskutera/samtala, ställa frågor och lyssna in barnens tankar. Vi genomför olika aktiviteter/uttrycksformer så som skapande, sagor, lek och rörelse, samarbetsövningar, spel, sång och ramsor, drama.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?