Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Clase 7, La Comida

Skapad 2020-02-13 13:26 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi tränar oss i att gå på restaurang, läsa en meny och ord för olika typer av mat, samt hur man lagar till spanska maträtter och dess ingredienser. Man ska också kunna göra jämförelser mellan den egna matkulturen och den spanska.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  

  • förstå och tolka innehållet i texter och i talat språk 
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Arbetsområdet och arbetssätt

Vi kommer under några veckor att arbeta med att gå på restaurang, hur man läser en meny, beställer samt betalar. Ordkunskapen kommer handla om mat, maträtter och hur man uttrycker sig när man ska beställa eller betala.

Vi kommer att titta på små filmer om hur man lagar mat och titta på spanska recept och på olika menyer som restauranger kan ha. 

Eleverna ska också kunna resonera lite kring olika skillnader mellan matkultur i Sverige och i Spanien.

Detta kommer att bedömas...

Vi kommer att ha ett prov på maträtter och dess ingredienser. Man ska skriftligt kunna göra jämförelser mellan våra svenska matvanor och spanska.

Eleverna kommer att bedömas i sin förmåga att uttrycka sig muntligt då de beställer mat på restaurangen, vilket flyt de har samt vilka strategier de har för att göra sig förstådda när de inte minns exakt de ord de behöver, t.ex. genom omformulering. 

 

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK åk 7

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Förstå vad en kypare säger och förstå en meny på restaurang.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Fråga kyparen för förtydligande om man inte hör eller fråga om mat i menys som man inte förstår.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Kan maträtter, dess ingredienser samt drycker. Kan be om notan på restaurang.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Omformulera sig vid behov.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kan beställa mat på restaurang till sig själv och andra.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan berätta om matkulturen i Spanien och göra jämförelser med Sveriges matkultur gällande tid för måltider, val av mat, påverkan från siesta och klimat.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: