👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Great Gatsby

Skapad 2020-02-13 14:09 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Dags att ta sig an en klassiker i modern tappning! Vi tittar på en filmatisering av F. Scott. Fitzgeralds bok The Great Gatsby. Vi fortsätter jobba med analysverktygen kopplade till film samt skriftspråket i form av en skriftlig filmanalys men också muntligt genom muntliga diskussioner utifrån filmens olika budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -

Matriser

Eng
The Great Gatsby Text model Review

F
E
D
C
B
A
Ny aspekt
Textformatet Recension
Eleven har inte följt instruktionerna för texttypen filmrecension/movie review eller så har eleven inte gjort den alls.
Eleven har med godtagbart resultat följt instruktionerna för hur man skriver en filmrecension/movie review. Eleven har viss anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
Eleven når inte riktigt hela vägen fram till C nivå men har absolut klarat E nivån.
Eleven har med tillfredsställande resultat följt instruktionerna för hur man skriver en filmrecension/movie review. Eleven har anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
Eleven når inte riktigt hela vägen fram till A nivå men har absolut klarat C nivån.
Eleven har med mycket bra resultat följt instruktionerna för hur man skriver en filmrecension/movie review. Eleven har mycket god anpassning till syfte, mottagare och texttyp.

Eng
The Great Gatsby , linguistic correctness and formalia

F
E
D
C
B
A
Linguistic correctness (språkriktighet, formalia)
Elevens språkriktighet och formalia håller inte de kraven för godkänt som denna kurs kräver. Eleven måste jobba på resurstid med grammatikövningar.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, kommentera, analysera innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sig relativt tydligt och relativt strukturerat.
Eleven uppnår inte riktigt C nivå genom hela arbetet men till viss del.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, kommentera, analysera innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Eleven uppnår inte riktigt A nivå genom hela arbetet men till viss del.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, kommentera, analysera innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sig varierat, , nyanserat, tydligt och strukturerat.

Eng
The Great Gatsby, oral discussion

F
E
D
C
B
A
Oral discussion
Eleven följer inte instruktionerna för en muntlig diskussion. Det går inte att förstå vad eleven vill få fram pga bristande grammatik och vokabulär.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sid relativt varierat och tydligt.
Eleven når inte hela vägen till C men klarar E utan problem.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sig med flyt och tydlighet anpassat mot syftet.
Eleven når inte hela vägen till A men klarar ett C utan problem.
Eleven visar sin förståelse genom att nyanserat och välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer. Eleven kan formulera sig med mycket bra flyt och mycket bra tydlighet anpassat mot syftet.