👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokföring och bokslut (FÖRFÖR01-VT20)

Skapad 2020-02-13 14:19 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
För att få bra ekonomisk information är det nödvändigt att ha ett system för hur man registrerar alla händelser som berör företagets ekonomi. I arbetsområdet kommer du att lära dig dubbel bokföring samt att göra ett enklare bokslut.

Innehåll

Undervisning och konkreta mål

 • Vi behandlar hur bokföringslagen (BFL) reglerar företagens agerande.

 • Vi lär oss dubbel bokföring och hur man bokför enklare affärshändelser. Här ingår även hur man gör en tvärkontroll och rättar fel.

 • Undervisningen ska utveckla förståelse för varför företag behöver bokföra och göra bokslut.

 • Vi lär oss att göra bokslut med hjälp av en bokslutstablå.

 • Undervisningen ska utveckla förmågan att kunna utläsa och tolka ett bokslut.

Material

Läroboken + övningsboken kapitel 19, sidan 270-285
Läroboken + övningsboken kapitel 20, sidan 286-293
Läroboken + övningsboken kapitel 21, sidan 294-311
Läroboken + övningsboken kapitel 23, sidan 322-333
Interaktiva övningar till övningsboken hittar du på http://webbapp.liber.se/e3000/#

 

 

Begrepp

 • Affärshändelser, bokföra, resultatrapport, balansrapport, eget kapital, kundfordringar, leverantörsskulder, konto, debet, kredit, dagskassa, tvärkontroll

 • Årsbokslut, verifikation, faktureringsmetoden, kontantmetoden

 • Kontering, kontoplan, BAS-kontoplan
 • Bokslut, saldo, ingående balans, utgående balans

 

 

Uppgifter

 • Slutprov bokföring och bokslut

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
  För  -
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
  För  -

Matriser

För
Bokföring och bokslut

E
F
Ej nått målet
C
A
Kunskapsmål BEGREPP
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Kunskapsmål METODER
Använder företagsekonomiska metoder.
Använder enkla metoder med viss säkerhet
Använder metoder med viss säkerhet
Väljer och använder metoder med säkerhet
Kunskapsmål MODELLER
Förklarar med hjälp av teorier och modeller företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
med hjälp av enkla teorier och modeller
med hjälp av teorier och modeller Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
med hjälp av komplexa teorier och modeller Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Kunskapsmål LAGAR
Med hjälp av exempel beskriver eleven företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och bestämmelser
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat