👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drag-Flöjt

Skapad 2020-02-13 16:05 i Duveds skola Åre
Grundskola 9 Slöjd
Människan tycker om att roas. Vi tycker inte om att ha tråkigt. Musik! Musik har utan tvekan en viktig plats i vår historia som art. Den påverkar och formar vår kultur, delar budskap, ger tröst, förstärker känslor, piggar upp och underhåller. Du har en viktig roll i säkrandet av musikens fortlevnad i vår tid. Du ska tillverka ett instrument som “tar en minut att lära sig och en livstid att bemästra”. Det enda du behöver för att komma igång med ett solo är att veta hur en melodi låter. Dina åhörare kommer att känna igen melodin…..även om den kommer att låta….ska vi säga unik?

Innehåll

Förväntat resultatet

- Tillverka en fungerande flöjt med hjälp av skriftliga instruktioner

- Arbeta säkert och ändamålsenligt med verktyg, redskap och maskiner

- Förstå, mäta och använda sig av diameter och radie i samband med svarvning

- Kunna namnen på de flesta verktyg, begrepp och redskap som ingår i projektet

- Dokumentera arbetsprocessens olika delar i text och bild (slöjdprocessen)

 - Aktivt söka information och lösa uppkomna problem på ett självständigt sättUndervisning

- Arbete på egen hand

- Diskussion om slöjdprocessen och vad de olika delarna handlar om

- Gemensam genomgång av material, tekniker, verktyg, maskiner och hur de används

- Vi ska utforska och testa ytbehandlingsmetoder

- Egen dokumentation av slöjdprocessen i ”loggboken”Examination

Muntlig och skriftlig värdering/reflektioner/analys av arbetsprocessen.

I “Loggboken” (Classroom) dokumenterar du din arbetsprocess i ord och bild. I samband med den avslutande redovisningen sammanfattar du arbetsprocessen muntligt (enligt särskild checklista)

 

Färdiga slöjdföremålet

Det färdiga slöjdföremålet är en viktig del av bedömningen. Den bär spår av hela arbetsprocessen och ger stöd åt ditt minne vid redovisningen.

Den speglar och indikerar:

- vilka val du gjorde

- vilka problem du råkade ut för och hur du löste dem

- hur du hanterade verktyg, redskap och maskiner

 

Bedömning

Varje lektion är en form av prov. Jag bedömer det jag ser dig göra i det praktiska och teoretiska arbetet. Jag kommer att titta på hur du genomför de olika momenten, vilka begrepp du använder och hur mycket du kan göra på egen hand efter att du fått instruktioner. Jag kommer att ge dig ”återkoppling” så att du vet vilken nivå ditt arbete är på och hur du ska göra för att nå nästa nivå.

 

Namn och begrepp att lära sig

- Slöjdprocessen

    -idéutveckling (idé)

    -överväganden (planering)

    -framställning (genomförande)

    -värdering (värdering)

 

- Toppslid        - Putsning

- X-led            - Ytbehandling

- Y-led

- Smärgelduk

- Diameter

- Radie

- Kallsmide

- Centrering

- Skjutmått

- Filning 

E

C

A

(Framställning)

Genomförandet

Du följer ibland  instruktionerna men behöver hjälp med de flesta momenten och för att arbetet skall gå framåt.


Du klarade av svarvning, mätning och borrning med hjälp av läraren.

Du följer för det mesta instruktionerna men behöver ibland hjälp för att avsluta något enstaka moment.


Du kan borra, svarva, mäta diameter och radie samt vet hur detta används vid svarvning med viss hjälp.

Du följer instruktionerna och arbetar på ett självständigt sätt.


Du genomför momenten på egen hand.


Du kan på egen hand borra, svarva, mäta och använda dig av diameter och radie för att få ett önskat mått på egen hand.

Överväganden

(Planering)

Du söker information till ditt projekt.


Läraren ger dig idéer och förslag som du använder.


Ibland tar du egna beslut.

Du söker information på ett effektivt sätt. Informationen hjälper dig att ta egna beslut.


Med lärarens hjälp gör du egna val.


För det mesta tar du egna beslut.

Du söker information och använder det på ett effektivt sätt. Informationen gör att du kan ta egna beslut och arbeta självständigt.


Du diskuterar dina idéer med läraren, experimenterar och ändrar tillvägagångssättet om det behövs. Du har egna lösningar på olika problem.

Redskap och begrepp

Du använder verktyg, tekniker och maskiner på ett säkert sätt, du behöver extra hjälp av läraren för att klara av momenten.


Du kan namnen på de flesta verktyg, redskap och tekniker som vi använder.

Du har goda färdigheter. Oftast gör du arbetet på egen hand. Det syns på resultatet att du har kontroll på verktyg, maskiner och tekniker.


Du kan namnen på de flesta verktyg, redskap och tekniker som vi använder.

Du har mycket goda färdigheter och arbetar på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet visar att du har stor kontroll på verktyg och tekniker. Du klarar av arbetet på egen hand.


Du kan namnen på de verktyg, redskap och tekniker som du använder.

Värdering/

Reflektion

Du dokumenterar regelbundet (med bilder och text) i din loggbok. Arbetsprocessen är enkel att följa från början till slut.


Du redovisar muntligt för gruppen. 


Du berättar hur du gjorde och motiverar din val på ett enkelt sätt.


Enkla resonemang

Du dokumenterar regelbundet (med bilder och text) i din loggbok. Arbetsprocessen är tydlig och beskrivande.


Du redovisar muntligt för gruppen. 


Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.


Utvecklade resonemang

Du dokumenterade regelbundet (med bilder och text) i din loggbok.


Arbetsprocessen var mycket tydlig och beskrivande.


Du redovisar muntligt för gruppen.


Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.


 Välutvecklade resonemang