Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, genteknik och Evolution (JLT)

Skapad 2020-02-13 18:20 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Genetik, genteknik och evolution är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk?

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Vi kommer att jobba med cellen och dess uppbyggnad för att sedan fokusera på DNA't, varför vi ser ut som vi gör och vad som kan hända vid mutationer. Lektionerna varvar med genomgång, filmklipp, eget arbete och diskussioner. Du kommer sedan skriva ett arbete om genteknik (GMO eller kloning) där du visar att du kan ta ställning till tekniken samt diskutera och resonera kring för- och nackdelar med denna.

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 Första delen av detta arbetsområde kommer fokuseras på genetik och avslutas med ett prov. Efter denna del är slut ska du visa att du kan:

  1. beskriva några av cellens organeller och deras funktion
  2. beskriva några likheter och skillnader mellan växt- och djurcellen
  3. beskriva vad en stamcell är och vad dessa kan användas till
  4. kunna förklara vad kromosomer, DNA och gener är samt deras funktion
  5. kunna förklara hur DNA är uppbyggt
  6. Kunna beskriva hur vanlig celldelning går till
  7. Kunna beskriva hur reduktionsdelning går till samt förklara vad som är speciellt med detta
  8. Kunna ge exempel på egenskaper som är ärvda (anlag) samt egenskaper som utvecklas till följd av miljön
  9. Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
  10. Kunna räkna ut sannolikheten för att en egenskap ärvs genom att göra korsningsscheman
  11. Redogöra för vad en mutation är, hur den uppkommer och exempel på vad den kan orsaka
  12. kunna ge exempel på och berätta om någon genetiskt ärftlig sjukdom
  13. Kunna förklara hur proteintillverkningen i cellen går till
 

Efter genetikdelen gör vi ett kort avsnitt om evolution där du ska kunna:

 • ge exempel på hur miljön påverkar evolutionen.
 • ge exempel på hur nya arter uppkommer.
 • redogöra för livets utveckling på vår jord.

Hur får du visa dina kunskaper:

- aktivt deltagande i klassdiskussioner

- skriftligt prov

- skriftlig diskussionsuppgift

 

Bedömning:

se matris

 Veckoplanering:

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

9

Introduktion: arbetsområden, bedömning, förväntningar

 

Cellen: växtcell och djurcell, cellandning

 

 

Instuderingsfrågor Cellen.

S 6, 286-288, 141 i Biologi Direkt

 

 

Film stamceller, 25min:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7132

 

Läs artikel stamceller

Diskussion i mindre grupper: stamceller, ok eller inte att forska och använda?

 

Gör klart instuderingsfrågor om cellen.

10

Friluftsdag

Labprov genomförande och utvärdering: läs på innehållet vi arbetat med hittills.

11

Nationellt prov NO- labdelen

 

 

Begrepp att kunna: Kromosom, DNA, gen, Replikation- kopiering av DNA

 

Lab: Bygga DNA

S 289 + 302 i Biologi Direkt

 

Lab Extrahera DNA ur kiwi

 

12

Celldelning: mitos (vanlig celldelning) och meis (rekdutionsdelning).

 

Arbetsblad celldelning

S290 i Biologi Direkt

Ärftlighet: dominanta och vikande anlag. Arv och miljö. Kromosomavvikelser

 

Korsningsscheman

S292-298 i Biologi Direkt

13

Repetition inför NP (Jenny på kurs)

Gå igenom upplägg

Gamla prov

Ugglans NO

Öva begrepp

 

Repetition inför NP lab

Gå igenom upplägg

Gamla prov

Ugglans NO

Öva begrepp

14

Nationellt prov NO

Projektdag- hemstudier

15

Påsklov

Påsklov

16

Repetition av det vi jobbat med hittills

DNA/Kromosom/gen, Celldelning, Ärftlighet (dominanta och vikande anlag. Arv och miljö. Kromosomavvikelser)

 

Korsningsscheman

S292-298 i Biologi Direkt

Mutationer och variationer, ärftliga sjukdomar.

 

S298-300 i Biologi Direkt

 

Proteintillverkning: studi, genomgång

 

Arbetsblad ”En gen arbetar”

S 303 i Biologi Direkt

17

Repetition

Prov genetik

18

Introduktion argumenterande text genteknik.

1.     Studiklipp genteknik

2.     Biologi Direkt, läs och besvara frågor.

 

Lovdag

19

NP SO åk9?

NP SO åk9

 

20

NP Ma åk9, hinner vi lektion?

NP Ma åk9, hinner vi lektion?

 

21

Informationssök

Lovdag

22

Informationssök och bestämma vilka argument du ska använda dig av.

Argumenterande text/redovisning

23

Evolution

Evolution

24

Skolavslutning

Sommarlov

Uppgifter

 • Prov Genetik

 • Resonera kring Genteknik

 • Labprov Genomförande och Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Kunskapskrav i biologi

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om kemiska processer och samband
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Resonera om ekosystem och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: