👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Matematik

Skapad 2020-02-13 18:47 i Iskällan förskola Kungälv
Förskola
Vi använder oss av Sagan om Bockarna Bruse för att barnen ska få till sig nya ord och matematiska begrepp på ett roligt och lustfyllt sätt.

Innehåll

I vårt tema Bockarna Bruse som vi startade upp med i höstas arbetade vi extra med Social kompetens/Värdegrund där sociala samspelet, turtagning och känslor var vårt fokus. Närmsta månaderna framöver lägger vi extra fokus på Språk och Matematik då vi fortsätter att använda oss av sagan om Bockarna Bruse. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö 18Från sagan får barnen till sig räkneord, antal, stor, liten, mellan och lägesord som på, över, under etc. oVi kommer att gestalta sagan på olika sätt.