👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål/arabiska

Skapad 2020-02-13 22:56 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Exempel på en terminsplanering i ämnet modersmål
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

...du tillsammans med dina kompisar ska utvecklar ditt modersmål genom att tala, samtal, läsa och skriva.

Du kommer att:

 • läsa olika slags texter

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande texter, fakta texter, ...

 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört

 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text, ...

 • ...

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp men också enskilt, var och en. Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet. Du kommer att får visa dina kunskaper i läsa, tala, samtala och skriva på olika sätt.
 
Inom att Läsa och Skriva kommer du läsa och förstå olika typer av texter och fakta inom välbekanta ämnen. Vi jämför ordföljd, interpunktion (skiljetecken) och stavningsregler i elevnära texter. 

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. 

– Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

– Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle

– Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

– Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 

Jag kommer att bedöma att du kan 

 • läsa och förstå olika sorters texter, enkla sagor, kapitelböcker eller fakta texter. 

 • lyssna och resonera kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens. 

 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken, stava vanliga ord)

 • kan skriva en berättelse som har en röd tråd, inledning, problem och avslutning. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3