Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål arabiska

Skapad 2020-02-13 23:15 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Planering och bedömningsunderlag för modersmål arabiska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker" (Skolverket). Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

  

Undervisningen syftar till att eleven ska utvecklas i dessa område:


   att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
   att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att :

   berätta, beskriva, förklara, samt motivera sina åsikter.
   att eleven hittar språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra .

   att kunna ställa frågor samt  följdfrågor..

   att anpassa sitt språk efter mottagare, syfte och sammanhang.

 

Hur går det till?

Vi kommer under terminen att arbeta med olika arbetsområden.

läsa olika texter  (t.ex. skönlitterära, faktatexter, sagor och texter från läroboken samt svara på frågor, andra elevers texter…)

Eleven skriver sina egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)

Vi kommer att lära oss hur man skriver presentationer om sig själv genom att använda digitala verktyg.

 

Eleven ska utveckla sina förmågor genom att:

tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med svenska språket 

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur, olika samhällsfrågor och göra jämförelser med Sverige.

 


Bedömning: 

Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
Din förmåga att förstå innehållet i en text
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
Din förmåga att läsa olika åldersanpassade texter med flyt och skriva enkla texter av olika slags med bra uppbyggnad och en viss språklig variation.
Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: