👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Talen till 10

Skapad 2020-02-13 23:55 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem.

Du ska få möjlighet att lära dig använda och förstå olika matematiska begrepp.

Du ska få möjlighet att träna på att använda och förstå ”mattespråket” för att gör beräkningar

 

Bedömning - vad och hur

Bedömnig sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska få:

 • undervisning enligt Singaporemodellen. 
 • använda konkret material som pärlstavar, tioramar, talrader, knappar, talkort, multilink-kuber mm.
 • hjälp med att förstå matematiken genom att vi använder mycket bilder. 
 • lära dig att räkna antal.
 • lära dig att jämföra och storleksordna tal.
 • talkamrater 5,6,7,8,9 och 10.
 • lära dig många viktiga begrepp. 

Singaporemodellen innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får du ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - Talen till 10

Räkna framåt och bakåt

På väg mot målet
Uppnått mål
Kunna ramsräkna till 10.
Kunna börja räkna var som helst inom talområdet 0-10, både framåt och bakåt.

Räkna antal saker

På väg mot målet
Uppnått mål
Kunna räkna antal saker och bestämma antal.
Kunna känna igen talen till 10.

Talet noll

På väg mot målet
Uppnått mål
Förstå innebörden av talet noll.
Kunna räkna till och från noll.

Jämföra antal

På väg mot målet
Uppnått mål
Kunna jämföra antal saker.
Kunna använda begreppen fler än, färre än, lika många.

Jämföra och storleksordna tal

På väg mot målet
Uppnått mål
Kunna jämföra och storleksordna tal.
Kunna avgöra vilket tal som är störst respektive minst.

Talkamrater 5 och 6

På väg mot målet
Uppnått mål
Upptäcka hur tal kan delas upp och i olika delar.
Förstå innebörden av talkamrater.
Träna på talkamraterna till talen 5 och 6.

Talkamrater 7,8 och 9

På väg mot målet
Uppnått mål
Förstå hur tal kan delas upp i olika delar.
Träna på talkamraterna till talen 7,8 och 9.

Talkamrater 10

På väg mot målet
Uppnått mål
Fördjupa förståelsen för talkamrater.
Träna på talkamrater till talet 10.

Kunskapslogg

På väg mot målet
Uppnått mål
Reflektera över och visa sin kunskap om talen till 10.
Göra en självskattning av sin kunskap.