👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-02-14 07:19 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vi ska undersöka de geometriska formerna; kvadrat, triangel, cirkel och rektangel.

Innehåll

12/2-2020

Ansvariga: pedagogerna på Arken.

Deltagare: 3-4åringarna på Arken.

Material: bilder på de geometriska formerna, sångtext, papper, penna och iPad för dokumentation.

Nulägesbeskrivning: för att få en bild över 3-4åringarnas kunskaper om de geometriska formerna vill vi börja med att introducera dem.

Beskrivning av aktivitet: börja med att visa upp bilderna på de olika geometriska formerna och prata om dem. Sedan sjunga sången ”Formkompisarna”. Slutligen får barnen i uppgift att rita av de geometriska formerna.

Syfte: få en överblick över barnens kunskaper samt introducera barnen för de geometriska formerna

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18