👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3, VT 2020

Skapad 2020-02-14 07:27 i Bårslövs skola Helsingborg
Forntiden
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Bild
Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden  
 • gör en hällristning med en bildteknik

 

Arbetsformer

 • läsa faktatexter 
 • söka fakta digitalt
 • se film
 • göra en hällristning på bilden
 • diskussioner

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidsaxel, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, måttenhet, hällristning, epok, uppskattning, jakt, samlande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO

Matriser

NO Sv Bl SO SvA
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
Jag behöver stöd för att samtala om människans uppkomst.
Jag kan till viss del samtala om människans uppkomst.
Jag kan med god säkerhet samtala om människans uppkomst.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
6. Göra en hällristning
göra en hällristning, med hjälp av en bildteknik
Jag behöver stöd för att göra en hällristning.
Jag kan till viss del göra en hällristning.
Jag kan med god säkerhet göra en hällristning.
Ny aspekt
7. Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att sammanfatta fakta och bilda meningar.
Jag kan till viss del skriva egen faktatext, men behöver lite stöd med att välja fakta.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.

Ny rubrik

Lägre nivå
--->
Högre nivå