Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK - En minut musik 12e

Skapad 2020-02-14 08:13 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Musik
I detta arbetsområde får du lära dig grunderna i att skapa musik. Med hjälp av det digitala verktyget Soundtrap, instruktioner och videor bygger du stegvis upp en helt egen låt.

Innehåll

 

 

Här kan du se hela "EN MINUT MUSIK"

 

Fortsätt sedan med "HITTEN"

 

Om du tycker det är svårt att hitta på en egen text kan du ta en redan färdig text och sätta in i din "hit"

Så här gjorde jag:

Jag tog texten från Ted Gärdestads låt "Kolapapperskung"

 

Så här låter originalet:

"KOLAPAPPERSKUNG"

 

Och så här blev min version:

KOLAPAPPERSKUNG - MARIES REMIX

 

 

Här kan du se hur min version ser ut i SoundTrap

KOLAPAPPERSKUNG I SOUNDTRAP

 

 

Uppgifter

 • Nu är jag klar med SoundTrap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
SoundTrap år7 - lärandematris

SKAPA

E
C
A
Skapa med digitala verktyg
Jag redovisar någon form av komposition som jag har gjort själv i programmet SoundTrap
Jag redovisar en komposition som jag skapat i programmet SoundTrap Min komposition har delarna: intro, A-del, B-del, A-del och outro och stämmer med exemplet "En Minut Musik"
Jag redovisar en komposition i programmet SoundTrap där prövat och omprövat hur byggstenarna intro, vers, refräng, vers, refräng och outro formar en komposition som stämmer med exemplet "Hitten".
Skapa en musikalisk form
Jag har gjort några spår. Jag har gjort försök till att skapa minst en A-del och en B-del.
A-del och B-del är lika långa Det syns tydligt i mitt projekt vilka delar som är A-delar och vilken del som är B-del.
Alla verser innehåller lika många takter, refrängerna är identiska. Det syns tydligt i mitt projekt vilka delar som är verser och vilka som är refränger. Refrängen har dessutom en "hook" som gör att lyssnaren känner igen den.
Varje del (A-del, B-del) består av flera spår, dvs flera olika instrument eller loopar.
Spåren i varje del (vers - refräng) stämmer med varandra. T.ex. går i samma tonart.

SÅNG

E
C
A
Sång, rapp, rytmiskt tal
Jag sjunger, rappar eller säger något med någon slags rytm, vilket jag har spelat in i min komposition i SoundTrap.
Jag sjunger eller rappar i min komposition i SoundTrap. Det stämmer skapligt med de övriga instrumenten och rytmen.
Jag sjunger eller rappar i min komposition i SoundTrap. Det stämmer perfekt i min komposition och höjer kvaliteten på min hitt.

OMDÖMEN & FÖRSLAG

E
C
A
Ge omdömen och förslag
Jag har gett kamratrespons till en kamrat. Den har jag skrivit i kamratens chatt. Jag har i min egen chatt skrivit vilken kamrat jag har gett respons. Jag har fått kamratrespons av en kamrat.
Jag har gett kamratrespons till en kamrat. Den har jag skrivit i kamratens chatt. Jag har i min egen chatt skrivit vilken kamrat jag har gett respons. Jag har fått kamratrespons av en kamrat. Den är skriven i min chatt.
Jag har efter att en kamrat gett mig respons omprövat min komposition. Jag har skrivit i min chatt vad jag har förändrat. Jag har gett kamratrespons till en kamrat och där gett förslag på HUR kamraten kan utveckla sin komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: