👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter ur ett historiskt perspektiv

Skapad 2020-02-14 08:52 i Stenbackeskolan Grundskolor
Eleven ska skriva en faktatext kring en aktuell konflikt men ur ett historiskt perspektiv. Hen ska undersöka utvecklingslinjer och redogöra för en tänkbar fortsättning.
Grundskola 9 Historia
Nu ska vi analysera aktuella konflikter i världen men ur ett historiskt perspektiv. Vi ska försöka se hur orsakerna till konflikterna finns bakåt i tiden.

Innehåll

Syfte: 

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

Tid: vecka 9-14

Lektion   innehåll

1            introduktion och genomgång

2            instruktion och träning i källhänvisning

3            källhänvisning/ skriva syfte och frågeställningar

4-7         faktainsamling

8-12       skriva resultatdelen (den lämnas in lektion 12 för kommentarer)

13-14     skriva diskussion

15-16     skriva sammanfattning och inledning

17-18      fixa till texten och lämna in

 

Innehåll

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Bedömning

Jag bedömer hur väl du

  • utifrån kunskaper om historiska händelser resonerar kring orsaker och konsekvenser
  • beskriver samband mellan olika tidsperioder och ger tänkbar fortsättning på utvecklingslinjen
  • använder källor